• vanaf de kansel
 • vanaf de kansel
 • In den beginne was het Woord

  Joh. 1:1
 • Dat Uw ogen open zijn, dag en nacht, over dit huis

  2 Kron. 6:20


Welkom in de Zuiderkerk

Gereformeerde gemeente sinds 1977

Kijk rustig rond op onze website.


Diensten >>
 

 • Meditaties

  Maandelijks

  Lees hier de maandelijkse meditatie van verschillende dominees en oudvaders.

  Lezen

 • Kand. M.H. Schot bedankt

  Kandidaat M.H. Schot, op de mansledenvergadering van dinsdag 14 juni met...
 • Uitgelicht: Bijbelstudiegroep

  In onze gemeente is een Bijbelstudiegroep die om de week op vrijdagavond bij elkaar komt....

Laatste nieuws

Onze Grondslag

Waarin ligt ons fundament

Onze grondslag ligt in de eerste plaats in de bijbel. Daarnaast bouwt het voort op de '3 formulieren van eenheid'; Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dortse Leerregels.

 • Bijbel

  De Bijbel, Gods Woord, is het fundament van onze Gereformeerde Gemeente. Door middel van de Bijbel komt God heel dicht bij ons, laat ons zien wie wij zijn en Wie Hij is. God geeft in Zijn Woord antwoord op zovele vragen over het geestelijke leven, maar ook over het natuurlijke leven.

 • Dordtse Leerregels
  De Dordtse leerregels zijn de vijf artikelen tegen de Remonstranten, oftewel het oordeel van de Nationale Synode der Gereformeerde Kerken van de Verenigde Nederlanden over de vijf hoofdstukken der leer, waarover in de Gereformeerde Kerken van de Verenigde Nederlanden verschil is gevallen.
 • Heidelbergse Catechismus

  De Heidelbergse Catechismus is geschreven door Casper Olivianus en Zacharias Ursinus, als leerboekje en uiteenzetting van het gereformeerde geloof, en in 1563 uitgegeven in Heidelberg.

 • Nederlandse geloofsbelijdenis
  De Nederlandse geloofsbelijdenis is geschreven door Guido de Bres als verweerschrift van de gereformeerde godsdienst. Op een nacht in 1561 werd deze binnen de voorpoort van het kasteel van Doornik gegooid...

Lees meer

Zuiderkerk
 • Zuiderkerk

  Schoutstraat 1
  4336 HN Middelburg
 • Kerkdiensten

  Zondagmorgen: 9.30u - 11.00u
  Zondagmiddag: 16.00u - 17.30u