• vanaf de kansel
 • vanaf de kansel
 • In den beginne was het Woord

  Joh. 1:1
 • Dat Uw ogen open zijn, dag en nacht, over dit huis

  2 Kron. 6:20


Welkom in de Zuiderkerk

Gereformeerde gemeente sinds 1977

Kijk rustig rond op onze website.


Diensten >>
 

 • Meditaties

  Maandelijks

  Lees hier de maandelijkse meditatie van verschillende dominees en oudvaders.

  Lezen

 • Geen nieuwsberichten

  Er zijn momenteel geen nieuwsberichten

Laatste nieuws

Onze Grondslag

Waarin ligt ons fundament

Onze grondslag is Gods Woord, de Bijbel, zoals nader verwoord in de ‘Drie Formulieren van Enigheid’: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

 • Bijbel

  De Bijbel, Gods Woord, is het fundament van onze Gereformeerde Gemeente. Door middel van de Bijbel komt God heel dicht bij ons, laat ons zien wie wij zijn en Wie Hij is. God geeft in Zijn Woord antwoord op zovele vragen over het geestelijke leven, maar ook over het natuurlijke leven.

 • Dordtse Leerregels
  De Dordtse leerregels zijn ‘de vijf artikelen tegen de remonstranten’, of ‘het oordeel van de Nationale Synode der Gereformeerde Kerken van de Verenigde Nederlanden, gehouden binnen Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, over de bekende vijf hoofdstukken der leer, waarover in de Gereformeerde Kerken van deze Verenigde Nederlanden verschil is ontstaan’.
 • Heidelbergse Catechismus

  De Heidelbergse Catechismus is geschreven door Casper Olivianus en Zacharias Ursinus, als leerboekje en uiteenzetting van het gereformeerde geloof, en in 1563 uitgegeven in Heidelberg.

 • Nederlandse geloofsbelijdenis
  De Nederlandse geloofsbelijdenis is geschreven door Guido de Brès als ‘verdediging’ van de gereformeerde godsdienst. Op een nacht in 1561 werd deze binnen de voorpoort van het kasteel van Doornik gegooid...

Lees meer

Zuiderkerk
 • Zuiderkerk

  Schoutstraat 1
  4336 HN Middelburg
 • Kerkdiensten

  Zondagmorgen: 9.30u - 11.00u
  Zondagmiddag: 16.00u - 17.30u