Nieuwsberichten

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de gemeente, kunt u hier de meest recente nieuwsberichten lezen.


 • Gemeenteberichten | 21 sept 2021

  dinsdag, 21 september 2021

  Beste gemeente,

  Vorige week is in de persconferentie aangegeven dat het afstand houden van de 1,5 meter als verplichte coronamaatregel per 25 september komt te vervallen. Het vervallen van deze maatregel heeft ook gevolgen voor het kerkbezoek. In principe kan de kerkzaal weer volledig gevuld worden en kunnen we als vanouds opgaan naar Gods huis.

  Als coronacommissie hebben we hierover nagedacht en hebben we daarbij ook het advies van onze deputaatschappen meegenomen. Dat bericht kunt u vinden op gergeminfo.nl bij de nieuwsberichten. We willen stapsgewijs toewerken naar de mogelijkheid dat we als gemeente weer als geheel de kerkdiensten kunnen bezoeken. In de kerkzaal blijven we de banken om en om gebruiken maar de bank die gebruikt wordt dient dan wel helemaal gevuld te worden. Belangrijk hierbij is dat die banken vanuit het midden gevuld worden zodat mensen zo weinig mogelijk hoeven te passeren.

  De 2 zalen blijven tijdelijk nog in gebruik met de afstand van 1,5 meter voor de mensen die daar de voorkeur aangeven. Bij binnenkomst kunt u dat aangeven als u daar gebruik van wilt maken waarbij geldt vol = vol.

  De registratie blijven we nog 2 zondagen hanteren. U kunt zien welke letter zich kan aanmelden en u kunt zich dan voor die dienst aanmelden. Het kan zijn dat u 2 keer naar kerk kunt omdat het aantal kerkbezoekers hoger is. Kijk dus goed naar de lettergroepen. In de 2 Avondmaalsdiensten op zondag 3 oktober blijft de verdeling van de gemeente in 2 groepen en voor de derde dienst ’s-avonds kan iedereen zich aanmelden totdat het maximum aantal bereikt is.

  Dit geldt voor de komende 2 zondagen. Het is belangrijk om behoedzaam en voorzichtig te zijn. Hierna wordt er geëvalueerd hoe het verlopen is en wordt u opnieuw geïnformeerd over de vervolgstappen die we dan wellicht weer kunnen zetten. Hierbij wordt ook bekeken hoe we de crèche verder kunnen uitbreiden met de gebruikelijke verdeling van de kinderen.

  Belangrijk is dat de basisregels nog steeds van toepassing zijn. Dat betekent o.a. dat u bij klachten thuisblijft. We hopen en bidden dat de Heere hierover Zijn zegen wil geven en dat we straks als gehele gemeente weer samen mogen komen. Voor alle plannen en toekomstige data geldt Deo Volente.

  De coronacommissie

   


   
  Geliefde gemeente,

  Hier een bericht over de bediening van het Heilig Avondmaal in de gemeente. Dit sacrament is in november 2019 voor het laatst bediend. In verband met de maatregelen vanwege de corona pandemie is het bijna 2 jaar geleden. Op de kerkenraadsvergadering is hierover gesproken en is het besluit genomen om het Heilig Avondmaal weer te bedienen.

  Gelet op de versoepeling rondom de maatregelen zien we hier ook weer mogelijkheden om dat te doen. Volgens de planning zou dat in november plaatsvinden. Binnen de kerkenraad is besloten om dat eerder te doen en wel op D.V. zondag 3 oktober. Op zondag 26 september is er in de middagdienst een voorbereidingspreek.

  Het Heilig Avondmaal zal bediend worden door ds. Meeuse. Hij hoopt op die zondag 3 maal voor te gaan. In de morgen- en middagdienst zal het sacrament bediend worden en ’s-avond is het nabetrachting.

  Tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal zal de predikant het brood uitreiken aan de gasten en gaat de beker rond. Voorheen werden er 2 bekers gebruikt en dat worden er nu 4 om zo het aantal gasten wat uit één beker drinkt te minimaliseren. Bij het wisselen van de tafel zullen de bekers schoongemaakt worden. Tijdens de bediening van het sacrament is er bij de uitzending geen beeld.

  We willen u vragen uw verantwoordelijkheid te nemen wanneer u onverhoopt corona-gerelateerde klachten hebt. Hoe moeilijk het ook kan zijn, maar in dat geval kunt u niet deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

  Laten we hopen en bidden dat de Heere als de grote Gastheer Zelf in ons midden wil zijn en Zijn nabijheid doe ervaren. Laat het ons aller gebed zijn of de Heere Zijn zegen er over wil geven.

  De kerkenraad
  Beste jongeren, 
   
  hierbij een uitnodiging voor de startactiviteit van de JV's.
   
  Hartelijke groet, de leidinggevenden
   
   
   

  9 september 2021 
   
  Gemeente,

  Via dit bericht willen we als coronacommissie u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken. Maatregelen zijn nog steeds nodig in de samenleving en ook in onze gemeente, ondanks de ontwikkelingen rondom het coronavirus mag het verenigingsseizoen D.V weer gestart worden.

  De vakantieperiode ligt achter ons, er is door gasten veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een kerkdienst in onze gemeente te bezoeken.
                                                                                   
  Omdat we de gemeente in 2 groepen verdeeld houden, willen we vanaf D.V zondag 12 september ook gemeenteleden uitnodigen uit de andere groep als hiervoor nog ruimte is.

  Dit betekend concreet dat u zich aanmeld bij uw eigen groep (achternaam) zoals gebruikelijk voor uiterlijk vrijdagavond 20:00 uur. Hierna wordt bekeken of er voor deze dienst nog ruimte is om gemeenteleden uit de andere groep uit te nodigen. De gemeenteleden ontvangen allemaal een bericht met daarin de melding dat er nog plaats is. In dit bericht staan de beginletters van de achternaam vermeld voor degene die hiervoor in aanmerking komen. Deze gemeenteleden mogen zich dan ook via de website aanmelden om zo te komen tot het volledige aantal bezoekers. Deze extra aanmelding zal dan ‘openstaan’ vanaf vrijdagavond 20:00 uur tot 23:00 uur.

  Belangrijk hierbij is wel dat uw mobiele nummer bij de koster bekend is, en dat u het nummer van de Zuiderkerk app berichten toevoegt aan uw contactpersonen. Anders ontvangt u geen bericht hierover. Dit nummer is: 0682300540

  Uiteraard is het voor de hele gemeente mogelijk om los van de berichtgeving via de telefoon zelf te kijken op de website of er voor u (of uw gezin) een extra registratie mogelijk is. Dit kunt u dan op vrijdagavond na 20:00 uur in de gaten houden.

  Blijkt na aanmelding dat u (of een deel van het gezin) verhinderd bent, wilt u dit dan doorgeven aan de koster, of gebruik maken van de rode knop in de bevestigingsmail om uw registratie te annuleren.

  Op deze manier proberen we als commissie de maximale capaciteit van de kerkzaal de benutten binnen de veiligheidsvoorschriften die gelden. Laten we als gemeente de Heere zoeken in het gebed of er verdere verruiming mag komen, om zo weer als geheel samen te komen onder Zijn Woord.

  De coronacommissie

   
   

  Beste gemeenteleden,

  Morgenavond zal de zomeravondmarkt gehouden worden. Als TFC van familie Dekker organiseren we een digitaal live moment met Cristian.

  Van 17.30-18.00 uur kunt u in een zaal van de kerk uw vragen aan hem stellen. Ook benieuwd wat zijn werkzaamheden in deze periode zoal zijn? En hoe het zendingswerk zich ontwikkelt in Portoviejo? Kom dan uw vragen stellen! Cristian zal vanuit het kerkgebouw in Portoviejo met ons via Zoom verbonden zijn.
  Ook zijn er 2 gemeenteleden van hen 'aanwezig' die vragen willen beantwoorden. We hopen u te ontmoeten!" 

  Hartelijke groeten, TFC fam. Dekker 

   

  24-08-2021
  Gemeente,

  Zoals gebruikelijk proberen we u als gemeente op de hoogte te houden van de maatregelen rondom de eredienst. Hierbij dan ook een mededeling.

  De mondkapjesplicht in de samenleving was grotendeels al vervallen vanaf 26 juni, binnen de commissie hebben we deze plicht in de gemeente nog wel aangehouden. In dankbaarheid mogen we zien dat er binnen onze gemeente bijna geen besmettingen zijn na het vervallen van deze plicht.

  Daarom lijkt het ons acceptabel dat ook rondom de erediensten de mondkapjesplicht vanaf zondag 29 augustus vervalt. De koster /hulpkosters zullen indien nodig zelf nog wel een mondkapje dragen.

  We danken de gemeente voor de bereidwilligheid om de aangegeven adviezen en regels rondom de erediensten op te volgen. We hopen en bidden dat de Heere in Zijn gunst ons als gemeente weer in zijn geheel wil samenbrengen onder Zijn Woord.

  De coronacommissie

  9-8-2021

   

  Beste gemeente,

  We zijn al enthousiast gestart met het organiseren van de zomeravondmarkt. Heeft u het al in de agenda genoteerd? Donderdag 2 september van 16.00-20.00u.

  Het scheelt weer een avond eten koken, want u kan gezellig op de markt komen eten. Verse vis, frietje, broodje gezond, hamburger van de bbq.  En ondertussen kunnen we elkaar weer als gemeente ontmoeten, zeker als je nieuw in de gemeente bent is het goed om contacten te maken.

  Mannen/jongens; jullie hebben misschien niet zoveel zin om met de vrouw mee langs al die kraampjes te slenteren, maar daar hebben we een oplossing voor! We huren een bbq zodat we broodjes hamburger en beenham kunnen verkopen. Maar zoeken nog vrijwilligers die een uurtje ( of langer) bij ons achter de bbq willen staan, of die willen helpen met friet te bakken.

  Doe even een mailtje naar bouwstenen@outlook.com met wat je wilt helpen en hoe lang je zou kunnen. 

  Kinderen;

  Voor jullie is er een springkussen. En de kleedjesmarkt. Daar zijn nog niet zoveel aanmeldingen voor, dus verzamel thuis spullen/speelgoed wat je niet meer gebruikt en geef je op! Neem gezellig een vriend(in), buren, neefje of nichtje mee en verkoop zo je speelgoed, en maak je andere kinderen er weer blij mee. Graag even van te voren aanmelden via de mail bouwstenen@outlook.com , je mag zelf weten of je de opbrengst van de verkoop deels aan bouwstenen geeft of de opbrengst hou je zelf.

  Ook is er een kleurplaat te downloaden. Wanneer je deze mooi ingekleurd hebt, mag je deze inleveren bij het koffie kraam en mag je gratis een keer grabbelen! De kleurplaat vindt je via deze link.

  We proberen er ook dit jaar weer een gezellige markt van te maken, wel volgens de richtlijnen van het RIVM.

   Van harte welkom op de zomeravondmarkt!

   

   
  Gemeente,
   
  Namens de coronacommissie willen we u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het gevoerde beleid in onze gemeente. Een aantal zaken zijn op de laatst gehouden vergadering naar voren gekomen en besproken.

  Allereerst zullen we vanaf D.V. komende zondag 11 juli ook gasten van buiten onze gemeente toelaten in de erediensten. Dit is alleen mogelijk indien er nog beschikbare plaatsen zijn in de kerk. Het blijft dus van belang om u op tijd aan te melden voor de kerkdienst, zodoende kan ook bekeken worden hoeveel gasten er nog in de kerk een plaats kunnen krijgen.

  In het belang van uw gezondheid en die van de andere gemeenteleden is er besloten om toch nog een mondkapje te dragen bij binnenkomst in de kerk, totdat u een zitplaats hebt ingenomen. Het is nog onvoldoende mogelijk om overal de 1,5 meter te handhaven. We vragen u hiervoor graag begrip, en medewerking.

  De afgelopen 2 zondagen is er tijdens de erediensten op zondag crèche gehouden. Dit is goed gegaan, er waren 10 kinderen per dienst hierbij aanwezig. Het voornemen is om dit aantal uit te breiden naar 13 kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar. We verwachten dat ouders die hun kind(eren) naar de crèche brengen ook zelf hun plaats in de kerk innemen.

  Er zijn in onze gemeente leden die vanwege hun beroep, lichamelijke omstandigheden of een andere gegronde reden graag een andere dienst zouden willen bijwonen dan voor hun is aangegeven. Als coronacommissie voelen we hierin de nood. Nu we weer met 2 groepen de erediensten kunnen bezoeken is er voor deze groep gemeenteleden een mogelijkheid gevonden.

  Als commissie vragen we aan deze groep gemeenteleden die vanwege hun beroep, lichamelijke omstandigheden, of een andere structurele gegronde reden hiervoor in aanmerking willen komen, om een mail te sturen naar de commissie. Na ontvangst hiervan zal de commissie beoordelen of voor u deze mogelijkheid zal worden open gezet, en u zich dan kunt aanmelden voor een andere dienst. Gebruikt u hiervoor het mail adres: corona@gergemmiddelburgzuid.nl.

  We hopen op deze manier dat de dienst van het Woord zijn voortgang mag hebben, laten we ook elkaar oproepen om de plaats in Gods huis die ons geboden wordt niet leeg te laten. Ondanks al de omstandigheden klinkt nog steeds de oproep: Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer.

  De coronacommisie
   

   
  03-07-2021
  Gemeente,

  De kerkenraad heeft gisterenavond een extra vergadering gehad. Omdat kand. Beens nog geen beroep heeft aangenomen heeft de kerkenraad in deze vergadering besloten om een tweetal te stellen voor het beroepen van een predikant voor onze gemeente. Als tweetal is gesteld kand. J. Beens te 't Harde, en Ds. D. de Wit te Borssele.

  De mansledenvergadering waarin de stemming zal plaatsvinden is op D.V maandag 5 juli om 19:30 in de kerk. Als kand. J. Beens voor aanvang van deze mansledenvergadering een beroep heeft aangenomen, wordt door de kerkenraad een andere predikant op het tweetal gevoegd bij Ds. D. de Wit.

  Het uitzien van de kerkenraad is dat de Koning van Zijn kerk nog in genade aan onze gemeente wil gedenken, de apostel Paulus roept ons op om het Woord te horen. Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.

  De Heere geeft aan ons allen de opdracht om te bidden voor ons en voor het nageslacht, een gebed in het bijzonder om een eigen herder en leraar uit Zijn hand te ontvangen. … En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?

  De kerkenraad


  Gemeente,

  De coronacommissie heeft gisterenavond een vergadering gehad, graag houden we u op de hoogte van de bespreking. Het is tot verwondering en blijdschap dat we steeds weer met meer gemeenteleden naar de erediensten kunnen komen. Ook nu is besloten tot een verdere versoepeling, dit betekend dat we vanaf DV komende zondag 27 juni de gemeente in 2 groepen opdelen. U kunt dan dus 1 keer per zondag naar de kerk.

  We handhaven voorlopig nog wel de mondkapjesplicht, dit besluit hebben we genomen omdat in de praktijk blijkt dat met hulpkosters en gemeenteleden de anderhalve meter soms niet gehouden kan worden. Ook willen we de kerkzaal maximaal benutten, dit betekend dat nu ook op de hoeken van de bank gemeenteleden een plaats zullen krijgen.

  Verder kijken we of in de vakantieperiode onze gasten die van buiten de gemeente komen een plek kunnen krijgen in de kerk. Let u daarom goed op de sluitingstermijn van de inschrijving, ook tijdens een weekdienst. Als de sluitingstermijn is verstreken dan zullen dus in de komende periode gasten aan de inschrijving worden toegevoegd.

  Er zal op een kleinschalige manier worden opgestart met de crèche voor de jonge kinderen, hierover kunt u meer lezen in een onderstaand bericht op de website.

  De Heere geeft ons deze mogelijkheden, als commissie worden steeds zaken en ontwikkelingen tegen elkaar afgewogen. Maar Hij regeert, en geeft nog Zijn Woord onder ons met de oproep om de diensten trouw te bezoeken.

  De coronacommissie
   


  Beste gemeente,
   
  Even een berichtje over de crèche. Na heel lang geen crèche te hebben gehad, heeft de coronacommissie contact opgenomen met de directie van de school met de vraag of we de school mogen gebruiken. De directie heeft toestemming gegeven om de hal bij de kleuterklassen hiervoor te gebruiken. We zijn hier erg blij mee.

  Maar omdat de samenstelling van de crèche waarschijnlijk veranderd is willen we jullie vragen je opnieuw op te geven. Wanneer je gebruik wilt maken van de crèche, wil je dit dan voor vrijdag, 25 juni 2021, doorgeven? Dit kan naar het volgende nummer: 06-20883510 (Olga Heijt)

  De crèche wordt gestart met 10 kinderen in de leeftijdsgroep 0 t/m 3 jaar, na 2 weken zal er een evaluatie plaatsvinden en waar mogelijk een uitbreiding hierop. We verwachten dat ouders die hun kind(eren) naar de creche brengen ook zelf hun plaats in de kerk innemen.

  Ook als je geen kinderen in de crèche leeftijd hebt, maar wel op wilt passen, geef je dan op bij ons!
  Aanvullende informatie met het hoe en wat volgt nog.
   
  Met vriendelijke groet,
  Linda Pieterman
  Corneline Moens
  Olga Heijt
   
   
   

   

  Gemeente,

  Als coronacommissie hebben we in de lijn met de landelijke versoepelingen ook besloten om meer gemeenteleden toe te laten tot de erediensten. Bij dit opschalen betrekken we nu ook de beide zalen aangrenzend aan de grote kerkzaal. We zijn als commissie dankbaar dat we deze voorzichtige stappen kunnen nemen. Gelukkig is aan de oproep gehoor gegeven om zo veel als mogelijk is gespreid naar de kerk te komen, opstoppingen bij de ingang van het kerkgebouw zijn een reële zorg voor de commissie in de besluitvorming.

  Zoals vorige keer in ons bericht is aangegeven is de tijd waarin u kunt aanmelden verkort tot de vrijdagavond 20:00 uur voorafgaande aan de zondag. Deze verkorting is nodig gebleken omdat dan de zaterdag nog gebruikt kan worden om gemeenteleden (indien nodig) te verdelen over de diensten. Let u dus goed op, de sluiting voor aanmelding is op vrijdagavond 20:00 uur.

  Omdat nu de gemeente niet in vaste groepen verdeeld is, en er geschoven kan worden met de beginletters van de achternaam raden we u aan om de website regelmatig te controleren. Zodoende blijft u goed op de hoogte van de actualiteit rondom de erediensten van onze gemeente.

  Mocht u toch nog vragen hebben aan iemand van deze commissie, dan staan we daar zeker voor open.

  Namens de coronacommissie,
  J. Maljaars
     Introductieavond studentenvereniging Amicitiae Fidem
  Ben jij student en op zoek naar ontspanning en bezinning? Kom dan binnenkort eens kennismaken bij Amicitiae Fidem. Wij komen als studentenvereniging in Zeeland om de week samen voor een gezellige activiteitenavond, Bijbelstudieavond of sprekersavond. Studeer jij op het HBO of aan de universiteit? D.V. woensdag 23 juni gaan wij gezellig BBQ’en in Aagtekerke. Kom jij ook kennis maken? Stuur even een appje naar 06-37178948 om je aan te melden voor de BBQ.
   
  Algemene informatie Amicitiae Fidem

  Als studentenkring in Zeeland komen we ongeveer één keer in de twee weken op woensdagavond samen voor lezingen, Bijbelstudies en andere leuke activiteiten. Aan de hand van een jaarlijks of halfjaarlijks thema worden de bezinnende avonden ingedeeld. Daarnaast is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning en worden er leuke activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten kunnen variëren van een avondje volleyballen tot een barbecue, een avondje schaatsen, een avondje bowlen of een kerstdiner.
  Kring Zeeland is een mooie plek waar je vriendschappen op kunt bouwen. Zien we jou ook binnenkort?

  Mentoren:
  Jan Minderhoud
  Zuidstraat 13
  4361 AA Westkapelle
  mail@jmdonline.nl


  Albert-Jan den Butter
  Julianastraat 2J
  4414 AT Waarde
  ajdenbutter@gmail.com
   

  Contactpersoon/voorzitter:
  Kees Hoekman
  06-37178948
  kringzeeland@hotmail.nl
   
  Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://www.werkgroepstudenten.nl/gergemkringen/zeeland/

   


  26-05-2021

  Gemeente,
   
  De coronacommissie heeft gisterenavond vergaderd en gesproken over de maatregelen rondom het coronavirus. Tot verwondering en dankbaarheid kunnen we vaststellen dat er een versoepeling mag plaatsvinden in het aantal gemeenteleden dat de eredienst kan bezoeken. Deze versoepeling is voor de komende 2 zondagen, hierna zal weer worden geëvalueerd.

  We willen de gemeente nogmaals vragen om gespreid naar de kerk te komen. Op dit moment komt het overgrote deel van de gemeente de kerk binnen, in de laatste 10 minuten voor aanvang van de dienst. Dit geeft voor de ingang een drukte en opstopping die niet wenselijk is, volgt u de aanwijzingen op van de parkeerwacht en koster die ook hierop zal toezien.

  Ook is door de commissie vastgesteld dat het niet mogelijk is een aanmelding voor de kerkdienst te wisselen naar een ander tijdstip dan voor u is aangegeven. Houdt u de website goed in de gaten voor de aanmeldingen, deze zullen vanaf nu ook een kortere periode ‘open’ staan.

  We danken de gemeente voor de bereidwilligheid om de aangegeven adviezen en regels rondom de erediensten op te volgen.

  De coronacommissie
   
  21-05-2021
   
  Beste gemeenteleden,
   
  Op D.V. dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 juli (eerste vakantieweek van de basisschool) willen we weer een VakantieBijbelClub organiseren. We hopen dat de corona-maatregelen geen verhindering zullen zijn om dit evangelisatiewerk door te laten gaan!
  We zullen op het schoolplein van basisschool Het Element weer de Bijbelverhalen vertellen, met elkaar zingen, bidden en nadenken over Gods Woord. Het zijn altijd erg gezellige dagen, waarin we hopen en bidden dat het zaad wat gestrooid wordt, vrucht zal voortbrengen.
   
  Hebt u/ heb jij een verlangen om Gods Woord door te geven (met woorden of met daden)? Wilt u/ wil jij (min. 16 jaar) meehelpen of wilt u/ wil je meer weten over de verschillende taken die gedaan moeten worden tijdens de VBC? Neem gerust contact op met Corrie Peene (0118-635593) of Ariëtte Keizer (06-14156496)! We hebben ook nog een aantal partytenten nodig, dus heeft u er één die we mogen gebruiken, laat het ons weten!

  Hartelijke groet, namens het bestuur van de VakantieBijbelClub

   


   
  20 mei 2021
   
  Beste gemeenteleden, hierbij een een bericht van de kerkelijke bibliotheek.
   
  Volgens de media mogen de openbare bibliotheken in ons land weer open vanaf donderdag 20 mei. Dat betreft ook onze bibliotheek, omdat we meedoen met het landelijke beleid wat coronamaatregelen aangaande de bibliotheken betreft.
   
  De eerste openingsdagen zijn zaterdag 22 mei, maandag 31 mei en zaterdag 5 juni. De verdere openingsdagen vindt u zoals gewoonlijk in de Gomarus. Op maandag zijn we open van 15.00 tot 16.00 uur. Alle maatregelen ter voorkoming van corona, zoals handen wassen, mondkapje omdoen, niet meer dan 4 volwassenen tegelijk in de bibliotheekzaal, blijven gewoon van kracht.
   
  We hopen op uw medewerking. Mocht de versoepeling van de coronamaatregelen weer teniet gedaan worden, lees dan weer het nieuws hierover op de sites van een van beide kerken.

  De bibliotheekcommissie
   
   

   
  11 mei 2021

  Beste gemeenteleden,
   
  Dit voorjaar hebben we als evangelisatiecommissie ervoor gekozen om de folder: “Alles onder controle” te verspreiden. Deze folder gaat over de onzekere tijd met betrekking tot de gevolgen van de corona pandemie. 
   
  Wie wil meehelpen met het bezorgen van de folders? Er zijn nog een aantal wijken in Middelburg, Arnemuiden en Oost-Souburg.
   
  Voor deze folder hebben we geen uiterlijke bezorgdatum. Maar om ervoor te zorgen dat iedereen ongeveer in dezelfde periode de folder krijgt, graag deze binnen drie weken bezorgen.
   
  Vanwege de corona maatregelen is het niet mogelijk om de folders in de hal van de kerk op te halen, ze worden thuisbezorgt.  
   
  U kunt zich opgeven bij Ellen Tjarks (0118-750202).

  Hartelijke groet, namens de evangelisatiecommissie
   
   
   

   

  Gemeente,

   

  Als coronacommissie proberen we twee wekelijks de situatie in en buiten onze gemeente te evalueren. Hierna proberen we voor de periode die voor ligt een indeling te maken, zodat de gemeente verantwoord naar de diensten in Gods huis kan komen. Er zijn gemeenteleden die om verschillende redenen al geruime tijd niet in de kerk kunnen komen, het virus wat nog steeds rondgaat geeft in het bijzonder voor deze leden grote zorgen. Hierbij kan een onderliggende medische of psychische aandoening een extra drempel geven om de diensten bij te wonen.

  Als commissie hebben we hierover van gedachten gewisseld en besloten om voor deze groep de zalen 1 + 2 open te stellen. Het is de bedoeling dat men in deze zaal op zeer ruime afstand van elkaar komt te zitten (max 10 personen in deze 2 zalen), de schuifdeur vanuit deze zalen is open richting de grote kerkzaal. U krijgt na de dienst van de koster ook als eerste de gelegenheid om de kerk te verlaten.

  Met dit besluit hopen we voor een aantal gemeenteleden de drempel weg te nemen om toch naar de kerk te kunnen gaan. Vanaf D.V. zondag 16 mei wordt gestart met deze werkwijze, tijdens het aanmelden voor de kerkdienst wordt u de vraag gesteld of u hiervan gebruik wilt maken.

  Wilt u proberen zoveel mogelijk gespreid naar de kerk te komen ? Dit is van extra belang om in de toekomst het aantal gemeenteleden voor de eredienst te verhogen.

  De commissie

   
   
   

   
   
  AUTOPUZZELTOCHT D.V. ZATERDAG 22 MEI
  T.B.V. DE JBGG ACTIE ‘ZORG VOOR MORGEN’
   
  Beste gemeenteleden,
   
  D.V. zaterdag 22 mei willen we als jeugdvereniging een autopuzzeltocht organiseren voor
  alle gemeenteleden. Voor jong en oud is er iets leuks te doen en zijn er heerlijke dingen te koop! We starten in tijdsblokken vanaf 10.00 uur - 12.00 uur, zodat we het aantal auto’s per stoppunt kunnen beperken en op deze manier ‘coronaproof’ een stoppauze in kunnen lassen.
   
  De autopuzzeltocht duurt ongeveer 2,5 uur, maar dit hangt uiteraard af van de tijd die u bij een stoppunt neemt. Er zijn in totaal 5 stoppunten, waarop u de volgende dingen kunt doen/kopen:
   
  - Spelletjes voor de kinderen (van 3 tot 12 jaar), voornamelijk vanuit de auto
  - Verkoop van snoep en ijs
  - Verkoop van koffie/thee/fris en iets lekkers
  - Verkoop van pioenrozen
  - Ophalen van de bestelde producten (Z.O.Z.)
  -Verkoop van friet en snacks
   
  De kosten van de autopuzzeltocht zijn €10,- per gezin. Dit is exclusief een spelletjeskaart van €2,- per kind.
   
  U kunt zich vóór zaterdag 15 mei opgeven voor de autopuzzeltocht door te mailen of te bellen/appen naar Coralien Kriekaart, mobiel nr: 0639325690/email: pieterkriek@hotmail.com
   
  Vermeldt hierbij of en voor hoeveel kinderen u een spelletjeskaart wilt kopen.
   
  Wanneer u zich opgegeven heeft, ontvangt u een betaalverzoek en hoort u voor donderdag 20 mei in welk tijdsvak u bent ingedeeld. U ontvangt in diezelfde week ook een tasje met de autopuzzeltocht en iets lekkers voor onderweg.
   
  Tot ziens op zaterdag 22 mei!
   
   
   
   
   
  BESTELLIJST ACTIEPRODUCTEN ‘ZORG VOOR MORGEN’
  AF TE HALEN TIJDENS DE AUTOPUZZELTOCHT OP D.V. ZATERDAG 22 MEI (Z.O.Z.)
   
  GEBAK
  Aantal.... Appeltaart   Prijs: €8,50
  Aantal.... Monchoutaart   Prijs: €8,50
  Aantal.... Kwarktaart   Prijs: €8,50
  Aantal.... Kruidcake   Prijs: €3,75
  Aantal.... Cupcakes per 4   Prijs: €2,50
  Aantal.... Appelkaneelcake   Prijs: €4,75
  Aantal..... Cake   Prijs: €3,75
   
  ZALM VAN DE RIDDER
  Aantal.... Stukjes van ong. 250 gram   Prijs: € 6,90
   
  PIOENROZEN zijn niet op bestelling te koop, maar worden tijdens de autopuzzeltocht op één van de stoppunten verkocht!
   
  Geef uw bestelling vóór zaterdag 15 mei door aan Coralien Kriekaart, Korenbloemlaan 64, Arnemuiden, mobiel nr: 0639325690/email: pieterkriek@hotmail.com
   
  Wanneer u niet in de gelegenheid bent om mee te doen aan de autopuzzeltocht, maar wel graag iets wilt bestellen, geef dit dan aan bij het doorgeven van uw bestelling. U hoort dan t.z.t. waar u uw bestelling op kunt halen.
   
  Betaling mag contant bij het ophalen van de producten, of wanneer u dit wenst, via een betaalverzoek.
   
  Hartelijke groet,
  De -14 JV
   

  10-04-2021
   
  Geliefde gemeente,

  We hopen D.V. aanstaande dinsdag 13 april onze ledenvergadering te houden voor het beroepen van een predikant. Ook is er verkiezing voor een ouderling en een diaken. Als u vragen heeft over het jaarverslag 2020 kunt u deze vooraf stellen bij de wijkouderling of de scriba.

  We kunnen niet tegelijk met alle mansleden samenkomen in een vergadering. Daarom wordt de vergadering om 19.30 uur online geopend met Bijbellezen en gebed en een korte meditatie.

  U kunt op dezelfde manier als op zondag meeluisteren. Na de opening is er gelegenheid voor de mansleden om naar de kerk te komen en daar hun stem uit te brengen. Dat is van 19.50 uur tot 20.50 uur. Daarna worden de stemmen geteld en wordt om negen uur, ook weer online, de uitslag van de stemming bekend gemaakt en wordt de vergadering afgesloten met dankgebed.

  Net zoals bij de vorige ledenvergadering is er een verdeling van de gemeente gemaakt met een tijdsindeling wanneer u verwacht wordt. De verdeling is dezelfde verdeling van de wijken zoals dat in de gemeentegids staat aangegeven. Hieronder de verdeling met de aangegeven tijd wanneer u verwacht wordt.

  Wijk 3, Magistraatwijk (z.o van de Statenlaan en Reyershove  van 19.50 tot 19.57
  Wijk 4, Magistraatwijk (n.w. van de Statenlaan) , Erasmuswijk en Veldzigt van 19.57 tot 20.03
  Wijk 5, Groot-Abeele, Oost-Souburg en Ritthem van 20.03 tot 20.09
  Wijk 6, Nieuw- en St. Joosland van 20.09 tot 20.15
  Wijk 7, Arnemuiden (Tuindorp, Oude dorp en even nrs. Nieuwlandseweg en Schuttershof van 20.15 tot 20.22
  Wijk 8, Arnemuiden (Brakenburg, Hazenburg, Lage Landen en Kleverskerke) van 20.22 tot 20.29
  Wijk 9, Arnemuiden (Poldertje en oneven nrs. Nieuwlandseweg en Schuttershof) van 20.29 tot 20.36
  Wijk 1, Mortiere van 20.36 tot 20.43
  Wijk 2, Dauwendaele van 20.43 tot 20.50
   
  Om het stemmen zo verspreid mogelijk te laten verlopen vragen wij u om deze verdeling en tijdsindeling aan te houden. Denkt u eraan om een eigen pen mee te nemen?

  Op deze manier kan heel de gemeente de opening en de sluiting van de vergadering beluisteren. We hopen dat ook heel de gemeente meebidt voor het beroep dat zal worden uitgebracht en de broeders die gekozen zullen worden. Dat de Heere onzer gedachtig wil zijn en dat de ambten vervuld mogen worden.

  De kerkenraad

  10-04-2021
  Zendingswerk in Ecuador

  Al vanaf 1995 is de ZGG werkzaam in Ecuador om het evangelie te verkondigen. Sinds die tijd is er al veel werk verzet en op verschillende plaatsen zijn gemeenten, of probeert men tot gemeentevorming te komen. Zendingswerk wordt gedaan in Quayaquil, Portoviejo, Machala en Quevedo.
  Omdat Cristian Dekker en zijn gezin uitgezonden zijn naar Ecuador, willen we de opbrengst van de bloemenactie bestemmen voor evangelisatiewerk in Ecuador om de opbouw te ondersteunen.
  Op de zendingsposten zijn ook zondagsscholen en jeugdverenigingen. Eens per jaar wordt een tweedaagse conferentie voor de leiders van de zondagsschool en de jeugdvereniging georganiseerd.
  Het gaat om bovenplaatselijke ontmoeting en toerusting voor de leiders uit de vier gemeenten. Daarnaast worden er cursussen gegeven aan de leiders van het kinder- en jeugdwerk. Als zendingscommissie willen we hiervoor een bedrag van € 200 ophalen.
  Dit is een gedeelte van het totale bedrag dat nodig is. Ook kleinere bedragen vormen samen het geheel dat nodig is. Helpt u mee, om dit mooie werk mogelijk te maken?

  Wij zorgen, dat u planten in de tuin kunt zetten!! 

  klik hieronder voor de pdf flyer met bestelformulier:

  https://gergemmiddelburgzuid.nl/stream/bestellijst.pdf

  31-03-2021
  Gemeente,


  Gisterenavond hebben we als coronacommissie digitaal vergaderd en zo de situatie besproken over de besmettingen in de gemeente. Er zijn nog grote zorgen hierover. Met de komende dagen proberen we de gemeenteleden op een verantwoorde en veilige manier de diensten te laten bezoeken. Hiervoor zijn voor de komende diensten van Goede Vrijdag en Pasen de volgende zaken van belang:

  Door de coronacommissie is besloten:
   
  • We blijven op een beperkt aantal gemeenteleden die de kerkdiensten mogen bezoeken
  • De inschrijvingen voor de diensten op DV Goede Vrijdag en Pasen staan open.
  • De belijdenisdienst op tweede paasdag is alleen voor de genodigden en familie van de belijdeniscatechisanten. 
  • Bent u, of is iemand uit uw gezin in quarantaine, dan verzoeken wij u de dienst niet te bezoeken
  • Bent u, of is iemand uit uw gezin in afwachting van een testuitslag, dan verzoeken wij u de dienst niet te bezoeken
  • Bent u, of is iemand uit uw gezin in quarantaine en is er niet getest, dan verzoeken wij u de dienst niet te bezoeken

  Als het gehele gezin volgens de GGD richtlijnen uit quarantaine mag, kunt u zich inschrijven voor de dienst. Als er in de diensten van Goede Vrijdag en Pasen nog ruimte is voor gemeenteleden, dan worden deze leden benaderd en uitgenodigd door de koster uit de groep H-Ma.
   
  Zou u willen bellen, of een bericht willen sturen naar de koster als u (of uw gezinsleden) in quarantaine bent ? (In verband een eventuele uitnodiging bij vrijgekomen plaatsen. Dit kan op nummer: 06-82300540)
   
  De aanmeldingen voor de diensten van DV zondag 11-04 zullen plaats kunnen vinden vanaf Woensdag 07-04, de coronacommissie van onze gemeente hoopt de avond ervoor de situatie op dat moment te beoordelen.

  De afgelopen zondag is alles in goede orde verlopen, ook ervaren we instemming met het gevoerde beleid vanuit de gemeente. Dank aan de gemeente hiervoor, en we hopen en bidden dat de Heere voor ons allen - juist ook in deze week voor Goede Vrijdag en Pasen - Zijn zegen aan de diensten wil verbinden.

  De coronacommissie

   

  27-03-2021
  Gemeente,


  Gisterenavond hebben we als coronacommissie de situatie besproken over de besmettingen in de gemeente en ook op de Petrus Immensschool. De besmettingen lopen hard op. Gisteren heeft de directeur van de Petrus Immensschool ons op de hoogte gebracht dat de gehele school gesloten is tot na Pasen. 

  Door de coronacommissie is besloten voor komende diensten op 28-03:

  - We gaan naar een beperkt aantal gemeenteleden die de kerkdienst mogen bezoeken
  - Gezinnen waarvan kinderen op de Petrus Immensschool zitten, of gezinnen waarbij contact is geweest met kinderen van de Petrus Immensschool worden gevraagd uit voorzorg thuis te blijven
  - Gezinnen waarvan kinderen op de Petrus Immensschool zitten en die zich al hadden aangemeld voor de komende kerkdienst, worden gevraagd uit voorzorg thuis te blijven
  - De aanmeldingen voor de diensten van DV volgende week zullen plaats kunnen vinden vanaf woensdag 31-03, de coronacommissie van onze gemeente hoopt de avond ervoor de situatie op dat moment te beoordelen.


  We nemen deze beslissing met pijn in het hart, en beseffen dat dit voor de gemeente een verdere inperking is van het bezoeken van de kerkdiensten. We hopen op het vertrouwen van u als gemeente, en wees ervan overtuigd dat we deze beslissing als commissie zorgvuldig genomen hebben.

  De coronacommissie
   
  Beste gemeente,
   
  Morgen (20 maart) hopen we de uitzending te houden van het voorjaarsconcert wat wij als gemeente gezamenlijk hebben uitgevoerd en opgenomen. De uitzending zal beginnen om 19.30 uur. De uitzending is te bekijken via de bekende knop waar ook de zondagse diensten in beeld worden uitgezonden of via deze link: https://gergemmiddelburgzuid.nl/stream/index.html.
   
  Zoals u weet is de collecte deze avond voor de actie van de jeugdbond 'Zorg voor Morgen'. Uw bijdrage kunt u geven via deze link of middels onderstaande QR-code.  
   
  Hartelijke groet,
  Namens de leidinggevenden van de JV's
   
      
   
   


  8 maart 2021
   

  Bestel tulpen voor de JBGG actie 'Zorg voor Morgen'!
   
  Bestel nu tulpen:
  1 bos van 10 tulpen € 4
  2 bossen voor € 7,50
  3 bossen voor € 10
   
  Keuze uit rood, rood/geel of paars
   
  Bestel voor 16 maart via elizeverheij@outlook.com of 06-13483944
   
  Ophalen op zaterdag 20 maart in Arnemuiden, Nieuwland of Middelburg. Als ophalen lastig is, zal in overleg bezorgen ook mogelijk zijn.
   
  We willen u vragen om contant te betalen.
   
  Tegelijk willen wij de andere acties nog onder de aandacht brengen:
  - Bestelling van een borrelplank, bakpakket of een verrassingspakket
  - Voorjaarsconcert op zaterdag 20 maart om 19,30 uur
  - Autowasdag op zaterdag 27 maart. Meer informatie hierover volgt nog.
  - Autopuzzeltocht en actiedag op zaterdag 22 mei. Meer informatie hierover volgt nog.
   
  Voor alle data geldt D.V.
   
  Hartelijke groet,
  Namens de leidinggevenden van de JV's