Nieuwsberichten

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de gemeente, kunt u hier de meest recente nieuwsberichten lezen.


 • Gemeenteberichten | 22 januari 2021

  vrijdag, 22 januari 2021

  Geliefde gemeente,

  We willen u berichten over enkele zaken in de gemeente gelet op de voortduur van de beperkende maatregelen om samen te komen of fysiek contact met elkaar te hebben. Toen half december vorig jaar de lockdown afgekondigd werd zijn de kerkelijke activiteiten zoals catechisaties, jeugdverenigingen en kinderkoor stopgezet. Ook is de geplande ledenvergadering toen niet doorgegaan. Gelet op de ontwikkeling dat de lockdown verlengd is en dat de maatregelen nog aangescherpt zijn met de avondklok heeft de kerkenraad nagedacht om enkele activiteiten toch weer op te starten op een alternatieve manier.

  We willen komende week beginnen met de catechisaties online te gaan doen. Het is een zoektocht op welke manier daar invulling aan te geven. We hopen te beginnen met de groep van 18 jaar en ouder. Deze jongeren worden uitgenodigd om de catechisatielessen online te volgen middels de website van onze gemeente. Dat kan op dezelfde manier zoals we op zondag meekijken. Dat zal zijn op maandagavond om 20.00 uur. Als we met de catechisaties voor de jongeren van 12 t/m 17 jaar beginnen wordt u uiteraard daarover geïnformeerd. We doen hierbij ook een oproep aan de ouders om er op toe te zien dat de jongeren ook de catechisatie volgen. We weten dat er veel op de gezinnen afkomt en wensen daarin u ook van harte sterkte en Gods ondersteuning toe.

  Ook met de belijdeniscatechisanten willen we weer verder gaan. Ook dat zal op een online manier plaatsvinden. Ouderling Terlouw neemt persoonlijk contact op met de belijdeniscatechisanten om dit met hen af te stemmen.

  Omdat de ledenvergadering niet is doorgegaan ligt het beroepingswerk stil en zijn er ook geen verkiezingen geweest van ambtsdragers. Opdat dit toch z’n voortgang mag hebben willen we volgende week dinsdagavond (26 januari) toch een ledenvergadering houden. We kunnen niet tegelijk met alle mansleden samenkomen in een vergadering. Daarom wordt de vergadering om 19.00 uur online geopend met Bijbellezen en gebed en een korte meditatie. U kunt op dezelfde manier als op zondag meeluisteren. Na de opening is er gelegenheid voor de mansleden om naar de kerk te komen en daar hun stem uit te brengen. Dat is van 19.15 uur tot 20.15 uur. Daarna worden de stemmen geteld en wordt om half negen, ook weer online, de uitslag van de stemming bekend gemaakt en wordt de vergadering afgesloten met dankgebed.

  Om te voorkomen dat er teveel mansleden tegelijk bij de kerk zijn om hun stem uit te brengen is er een verdeling van de gemeente gemaakt met een tijdsindeling wanneer u verwacht wordt. De verdeling is dezelfde verdeling van de wijken zoals dat in de gemeentegids staat aangegeven. Hieronder de verdeling met de aangegeven tijd wanneer u verwacht wordt.

  Wijk 3, Magistraatwijk (z.o van de Statenlaan en Reyershove  van 19.15 tot 19.22
  Wijk 4, Magistraatwijk (n.w. van de Statenlaan) , Erasmuswijk en Veldzigt van 19.22 tot 19.28
  Wijk 5, Groot-Abeele, Oost-Souburg en Ritthem van 19.28 tot 19.34
  Wijk 6, Nieuw- en St. Joosland van 19.34 tot 19.40
  Wijk 7, Arnemuiden (Tuindorp, Oude dorp en even nrs. Nieuwlandseweg en Schuttershof van 19.40 tot 19.47
  Wijk 8, Arnemuiden (Brakenburg, Hazenburg, Lage Landen en Kleverskerke) van 19.47 tot 19.54
  Wijk 9, Arnemuiden (Poldertje en oneven nrs. Nieuwlandseweg en Schuttershof) van 19.54 tot 20.01
  Wijk 1, Mortiere van 20.01 tot 20.08
  Wijk 2, Dauwendaele van 20.08 tot 20.15
   
  Een dringend verzoek om deze verdeling en tijdsindeling aan te houden. Denkt u eraan om een eigen pen mee te nemen? Op deze manier kan heel de gemeente de opening en de sluiting van de vergadering beluisteren. We hopen dat ook heel de gemeente meebidt voor het beroep dat zal worden uitgebracht en de broeders die gekozen zullen worden. Dat de lege kansel werkelijk als een nood ervaren mag worden om deze nood dan bij de Heere neer te leggen of Hij onze gemeente nog een eigen herder en leraar wil toeschikken.

  Het kan zijn dat er niet voldoende kandidaten een meerderheid van de stemmen hebben. We willen dan woensdagavond een 2e vergadering houden met dezelfde tijden. Als er nog 1 vacature openstaat zullen de 2 kandidaten met het hoogst aantal stemmen het 2-tal zijn voor de stemming op woensdag. Als er nog 2 vacatures openstaan zijn dat 4 kandidaten met het hoogst aantal stemmen van dinsdag.

  Het is een onrustige en een onzekere tijd waarin we leven. Voor alle genoemde data en plannen geldt Deo Volente. Verder zijn en blijven de mogelijkheden van contact hebben met elkaar als gemeenteleden zeer beperkt. Voor ouderen en alleenstaanden kan dat grote eenzaamheid betekenen. Voor de gezinnen kan dat ook de nodige spanning met zich meebrengen. Wat is het dan nodig om de toevlucht tot de Heere te zoeken. Met alle beperkingen en onmogelijkheden die er zijn blijft de weg van het gebed over. Laat dan het woord van de Nieuwjaarsmorgen ons tot troost zijn: En nu, wat verwacht ik o Heere? Mijn hoop, die is op U.

  De kerkenraad
   
   
   

  31-12-2020
  Beste gemeente,
   
  Zoals in de media bekend gemaakt is, duurt de lockdown, ook wat de bibliotheken betreft, in ieder geval tot 19 januari. In de verschillende kerkelijke bladen, zoals de Gomarus, de Heraut en de Kandelaar, worden als openingstijden 4 en 9 januari genoemd. Omdat de kopij van deze bladen eerder is ingeleverd dan dat het bericht van de lockdown van kracht werd, gelden deze openingsdagen 4 en 9 januari niet. Bij beperkende maatregelen is dat voortaan steeds het geval. Alleen via de berichten van het actuele nieuws van onze beide kerken krijgt u de juiste informatie over de openingsdagen van de kerkelijke bibliotheek. Zodra er in januari meer duidelijkheid is over maatregelen die de bibliotheek betreffen, wordt u z.s.m. hierover geïnformeerd. Ook over welke dagen de kerkelijke bibliotheek wel open is.
   
  De bibliotheekcommissie
   

  19 december 2020
   

  Geliefde gemeente,

  Opnieuw is het nodig om een bericht op de website te plaatsen over het houden van onze kerkdiensten. We hebben allemaal het bericht van afgelopen maandag van onze minister-president vernomen. Hierin heeft hij zijn zorg uitgesproken over de volksgezondheid en strengere maatregelen afgekondigd. Gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot de besmetting met het coronavirus is deze zorg ook terecht.

  Als kerk en als gemeente kunnen wij daar niet aan voorbij gaan. Afgelopen dinsdag hebben wij helaas de ledenvergadering moeten annuleren en nu moeten we ook het aantal bezoekers per kerkdienst verder naar beneden bijstellen. De aanmeldingen voor de kerkdiensten van morgen zijn in de loop van de week dicht gezet. Degene die zich aangemeld hebben kunnen naar de kerk komen.

  Voor kerkdiensten vanaf 1e Kerstdag wordt het aantal bezoekers verder afgeschaald. Dit is ook op advies van onze deputaatschappen al hebben wij als kerkenraad daarin wel onze eigen verantwoordelijkheid. Voor de diensten op de 1e Kerstdag willen we voornamelijk alleenstaanden en ouderen uit de gemeente uitnodigen. Voor hen is deze periode moeilijk en eenzaam. Daarmee zeggen we niet dat het voor de gezinnen en onze jongeren niet moeilijk is. Ook daar kan deze periode spanning en zorgen geven.

  Voor de diensten op zondag en voor de dienst op Nieuwjaarsmorgen kunnen de aanmeldingen voor de kerkdiensten op de gebruikelijke wijze gedaan worden via de website. Let dan goed op welke letter en welke namen aan de beurt zijn. Voor de diensten op 1e Kerstdag en oudejaarsavond kan er niet aangemeld worden op de website. De bezoekers worden voor deze diensten persoonlijk uitgenodigd.

  Het bericht van onze deputaatschappen begint met de woorden uit Matth.  24 : 6b …maar nog is het einde niet. Wat zijn deze woorden ook in onze tijd van toepassing. De Heere Jezus geeft onderwijs aan de discipelen dat al deze dingen maar een beginsel der smarten zijn. Dat onderwijs geldt ook voor ons! Zullen we dit ter harte nemen! De HEERE ontferme Zich over de gemeente ook in deze moeilijke en zorgvolle tijd. Dat al deze zaken de adventsverwachting toch niet weg zouden drukken maar dat die verwachting waarlijk een uitzien mag zijn of de Heere persoonlijk in ons leven wil verschijnen. Dan kan deze periode van lockdown toch een gezegende en goede  tijd zijn. Dan is het werkelijk een gezegende adventstijd of een gezegend Kerstfeest. Dat wensen we u van harte toe.

   

  De kerkenraad 

   

   
  15 december 2020
   
  Gemeente,
   
  In verband met de aangescherpte regels vanuit de overheid, en het advies van ons deputaatschap is besloten de mansledenvergadering van hedenavond (15-12-2020) NIET door te laten gaan.
   
  We wensen de gemeente van harte de nabijheid van de Heere toe, ook in deze periode van 'lockdown'. Dat we de Heere zouden aanlopen als een waterstroom, om Zijn gunst en genade. "Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn." (lukas 1:37)
   
  Met hartelijke groet,
  Uw kerkenraad.
   

   
  10 december 2020
   
  Hoi jongens en meiden,
   
  Bijna is het kerstfeest, fijn!
  Wie of wat verwacht jij?
  Thuis en op school leer je al veel over het kerstfeest.
  De Heere Jezus kwam naar de aarde,
  naar onze wereld, werd mens, een baby, net als jij...
  Wonderlijk toch? Want Jezus is ook God!
   
  Wist je dat in de Bijbel wel meer dan 100 namen van de Heere Jezus worden genoemd? Het lijkt wel of er eigenlijk geen woorden genoeg zijn om ons te vertellen wie Hij is. Al die namen vertellen ons iets over Hem!
   
  Hoeveel namen weet jij eigenlijk? 
  En welke naam van de Heere Jezus vind jij het mooiste?
   
  We hebben een opdrachtje voor jullie bedacht. Lees er meer over op de flyer
   
  Succes!
   

   


  4 december 2020
   
   
  Beste gemeenteleden,

  Op Dankdag hebben we met elkaar de dankdagactie gehouden voor de vluchtelingen in het vluchtelingenkamp op Lesbos. We hebben veel hulpgoederen in ontvangst mogen nemen. We vinden het mooi om te zien dat we ondanks de coronabeperkingen zoveel dozen konden vullen.
   
  Daarnaast is er nog eens het mooie bedrag van 525 euro aan giften ontvangen. Dit bedrag is inmiddels aan de stichting voldaan. Namens stichting Cristian Refugee Relief hartelijk bedankt voor jullie vrijgevigheid!
   
  Een hartelijke groet, 
  Namens de –12JV en leidinggevenden  
   

  30 november 2020
   
  Bericht van de kerkelijke bibliotheek december 2020

  De kerkenraad van Middelburg-Centrum heeft besloten om voortaan de voorschriften in acht te nemen, die ook voor openbare bibliotheken gelden. D.w.z dat als de openbare bibliotheken geopend zijn, ook onze bibliotheek geopend is. Via het nieuws bent u op de hoogte van de maatregelen van de regering, ook wat de opening van de bibliotheken betreft. Er is 1 verschil, wij zijn om de week open  en niet elke week. De openingstijden zijn als volgt: Maandag 7 en zaterdag 12 december is de bibliotheek geopend, in de kerstvakantie niet, daarna op maandag 4 januari en zaterdag 9 januari. Dit alles DV. Verdere openingsdagen kunt u vinden in de Gomarus. Dit alles onder voorbehoud van de maatregelen van de regering, die besluit of bibliotheken open of gesloten zijn.

  De bibliotheekcommissie
   

  24 november 2020

  Geliefde gemeente,

  Hierbij een bericht naar aanleiding van de afkondiging van zondag jongstleden, over het opschorten van catechisaties, huisbezoeken en jeugdverenigingen. Op zaterdag was er contact geweest met de GGD, naar aanleiding van bron- en contactonderzoek in verband met besmettingen in de gemeente. In dat gesprek is ook doorgesproken over de catechisaties e.d. Dat heeft ons er toe gebracht om even alle activiteiten op te schorten.

  Dinsdag 24 november hebben we in de kerkenraad hierover wat uitvoeriger van gedachten kunnen wisselen en zijn we tot de volgende besluiten gekomen.

  Alle catechisaties zullen we weer voortzetten. Wel met een andere indeling van de zalen, zodat we meer kunnen ventileren, er meer ruimte is in de ruimtes die we gebruiken.

  Voor de huisbezoeken hebben we besloten die op te schorten 1 januari, waarna we dit opnieuw zullen bezien.

  De jeugdverenigingen zullen ook weer doorgang vinden. Daarbij zal de leiding van de verenigingen alert zijn op de activiteiten die plaatsvinden en zelf daarbij voldoende afstand bewaren ten opzichte van de jongeren.

  Het bezoekwerk in de gemeente zal wat beperkt worden. Als u behoefte heeft aan bezoek, kunt u dat natuurlijk aangeven. Bij het maken van een afspraak kunt u ook zelf aangeven of u een bezoek bezwaarlijk vindt. Hier ervaren we als kerkenraad een spanningsveld. Juist in deze tijd kan een stuk eenzaamheid ervaren worden en tegelijk moeten we terughoudend zijn in contacten. Hierin willen wij samen met u ook onze weg zoeken. Bij bijzonderheden kunt u ook gewoon contact opnemen met de wijkouderling of wijkdiaken.

  Het is deze week dankdag. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Maar de Heere heeft ons ook wat te zeggen. Laten we met de roepstem die door dit virus tot ons komt, maar in de binnenkamer terechtkomen. Ons leven is zo broos en het is ook zo nodig om geborgen te zijn achter het bloed van Christus. Dat mogen we elkaar ook wel toewensen en toebidden.

  Met hartelijke groet,
  Uw kerkenraad.
   

  21 november 2020

  Beste gemeenteleden,
   
  Als het goed is heeft u het bestelformulier ontvangen voor de december actie.
  We hebben er al een aantal binnen gekregen, hartelijk dank!
   
  Mocht u hem nog niet ingevuld hebben, dit kan nog tot 25 november!
  Als u hem kwijt bent geraakt, stuur even een e-mail naar ons. Dan ontvangt u hem alsnog. mail adres: bouwstenen@outlook.com
   
  Nadat we uw bestelling binnen hebben gekregen, zal u van ons een e-mail ontvangen;
  - met hierin het verzoek de betaling via de bank te voldoen.
  - de vraag of u de bestelling ophaalt of wilt laten bezorgen. ( bezorgkosten 5euro)
   
  Groetjes,
  Activiteitencommissie Bouwstenen
   


  11 november 2020
   
  Beste gemeente,

  Zoals in de Gomarus aangegeven hopen we met de dankdag een inzamelactie te houden voor de stichting Christian Refugee Relief. Deze stichting is werkzaam onder vluchtelingen op de Griekse eilanden. Op dit moment is in deze vluchtelingenkampen een grote behoefte aan hygiëne artikelen.

  Op de dankdag D.V. woensdag 25 november zal er in de hal van de kerk de mogelijkheid zijn om de volgende materialen in te leveren: 
  - Shampoo (geen douchegel!) 
  - Tandpasta volwassenen 
  - Tandpasta kinderen 
  - Tandenborstel  
  - Blok zeep 
  - Scheermesjes 
  - Kam/borstel (NIEUW) 
  - Ondergoed man/vrouw/kind (NIEUW) 

  We hopen zo als gemeente een mooie bijdrage te kunnen leveren aan onze medemens in nood. Voor hen die geen artikelen kunnen meenemen, of liever een financiële bijdrage willen geven, zal er ook een mogelijkheid zijn om dit in te leveren. Daarnaast kunt u ook via de website: www.stichtingcrr.nl uw bijdrage geven.

  Omdat op de dankdag vanwege de groepsindelingen niet alle gemeenteleden naar de kerk zullen kunnen komen, zal ook er ook op zondag 29 november nog gelegenheid zijn om uw bijdrage af te geven.

  Een hartelijke groet, 
  Namens de –12JV en leidinggevenden  
   

  7 november 2020

  Geliefde gemeente,

   

  Wij leven in een tijd van veel spanning en onzekerheid. Het coronavirus waart nog steeds rond en de mogelijkheden van contacten en ontmoetingen worden steeds meer ingeperkt. Dat raakt een ieder van ons. Zowel persoonlijk en in de gezinnen. Zeker voor de ouderen en de alleenstaanden kan het moeilijk en stil zijn.

  Ook voor het gemeenteleven heeft dit consequenties. We kunnen helaas niet elke zondag naar de kerk om als gemeente samen te komen. Het verenigingsleven ligt stil voor de volwassenen. Er worden regelmatig vragen gesteld over de kerkdiensten en over alternatieve mogelijkheden voor ontmoetingen van gemeenteleden om daar de kerk voor beschikbaar te stellen.

  Als kerkenraad worden we in deze tijd, met betrekking tot het houden van kerkdiensten en het verenigingswerk in de gemeente, geadviseerd door onze deputaatschappen. Deze adviezen volgen we, zoveel als mogelijk, op. Uiteraard hebben we als kerkenraad onze eigen verantwoordelijkheid en hebben wij een zelfstandige vrijheid in de beslissingen die we nemen.

  Er worden vragen gesteld over het tijdelijk houden van 3 diensten per zondag. Dat hebben we met elkaar besproken. We willen de kerkdiensten op een “veilige” manier houden. Dat betekent dat de kerkzaal na de 1e dienst ontsmet wordt en dat er een bepaalde tijd tussen de diensten moet zitten. Daarom is het praktisch lastig om 3 diensten per zondag te houden. Op de dankdag hopen we dat wel te doen maar dan is de 2e dienst wat vroeger in de middag zodat er dan voldoende tijd tussen de diensten zit. Op de zondagen is de 2e dienst vaak afgesproken aan het einde van de middag. Met gastpredikanten is het lastig om nu al die afspraken te gaan verzetten.

  Ook krijgen we regelmatig de vraag om het kerkgebouw en de zalen open te stellen voor kleinere groepen mensen om op deze manier invulling te kunnen aan het gemeente zijn. We voelen hier ook in mee en we zouden hier graag een mogelijkheid voor bieden. Gelet op de uitspraken van onze minister-president om de fysieke sociale contacten zoveel mogelijk te beperken lijkt het ons niet verstandig om dit te doen.

  We ervaren met pijn in het hart dat het gemeenteleven niet kan functioneren zoals we gewend zijn en zoals we dat zouden willen. Belangrijk is het om toch te proberen contacten met elkaar te onderhouden. We weten niet wat de ontwikkelingen zijn en hoe lang dit nog duurt. We weten wel dat de HEERE regeert en Hem loopt het niet uit de hand.  Dat we dat niet alleen met ons verstand mogen weten omdat het in de Bijbel staat maar dat we dat werkelijk mogen geloven met het hart. We wensen de gemeente  toe om in deze tijden bij de HEERE te mogen schuilen en het van Hem te mogen verwachten. Als we zien op de nood van de tijd is het donker en somber. Maar laat ons ook omhoog zien van waar onze verwachting is en onze hulp komen zal: Psalm 121.

  De kerkenraad.


   
  Mededelingen
   
  Kerkelijke bibliotheek
  In verband met de landelijke maatregelen tegen corona is ook de kerkelijke bibliotheek vanaf  maandag 9 november tot nader bericht gesloten. Als de bibliotheek weer open gaat, zullen we u  dat ook op deze site weer bekend maken.
  De bibliotheekcommissie
   
  Zeeuwse zendingsdag
  Op D.V. zaterdag 14 november om 15.00 uur wordt de Zeeuwse zendingsdag gehouden in ’s-Gravenpolder. U kunt deze alleen digitaal bijwonen. U kunt inloggen op www.gergemsgravenpolder.nl of https://zgg.nl/activiteiten/zeeuwse-zendingsmiddag.html
  De zendingscommissie


  24-10-2020
  Kinderevangelisatie - Lichtboodschap


  In winkels, huizen en tuinen kunnen we zien wat Halloween is: spoken, spinnenwebben, vleermuizen. Veel mensen denken dat Halloween plezier geeft, maar eigenlijk wordt er een spelletje gemaakt van de dood, terwijl de dood juist zo erg is. Maar waar kunnen mensen en kinderen zonder de Bijbel zien dat het veel beter is om de Heere Jezus te leren kennen? Dat het alleen door Hem licht wordt in ons donkere hart? 
   
  Als team van de KBC hadden we rond Halloween allerlei plannen om kinderen uit de wijk Dauwendaele die dag juist de blijde boodschap uit Gods Woord te brengen dat Jezus het Licht der wereld is. Door de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus kunnen deze plannen niet doorgaan op de manier die we hadden bedacht.
  We hebben toen nagedacht over een andere vorm. Het lijkt ons nog mooier om er alle kinderen uit de gemeente bij te betrekken. Daarom hebben alle gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd in de afgelopen week een brief ontvangen met uitleg.   
  De kinderen worden uitgedaagd een manier te bedenken om vanuit hun huis of tuin iets te laten zien over de Bijbelse boodschap van het Licht in de duisternis; de Heere Jezus. Door een foto van de LICHT-boodschap  op te sturen kunnen er winnaars gekozen worden. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 30 oktober, met vermelding van naam en leeftijd, naar kbcdeschatzoekers@gmail.com . We kiezen drie winnaars die een prijs ontvangen. 
   
  Groet, het team van de KinderBijbelClub.

     17 oktpber 2020


  Geliefde gemeente,

  Sinds het bericht van vorige week zaterdag zijn de omstandigheden er niet beter op geworden. De besmettingen lopen verder op en de zorgen nemen toe. Gelet op deze omstandigheden hebben wij als kerkenraad (ook op advies van onze deputaatschappen) het besluit genomen om het aantal bezoekers voor de kerkdiensten verder af te schalen.

  De inschrijving voor de kerkdiensten van zondag 18 oktober is sinds donderdagavond dicht. Degene die zich aangemeld hebben kunnen de diensten bezoeken. We zien deze zondag als een overgangszondag. Voor zondag 25 oktober zullen we de gemeente weer gaan herindelen in kleinere groepen. We weten nog niet hoeveel groepen dat gaan worden. Dat komt begin volgende week op de website te staan als de aanmelding voor die zondag opengezet is.

  Het is vanaf nu ook mogelijk om in te schrijven voor de wachtlijst van betreffende kerkdienst, deze wachtlijst opent als het aantal registraties het maximum heeft bereikt. U hoeft maar één keer in te schrijven voor de wachtlijst en ontvangt automatisch een bericht wanneer er een plaats is vrijgekomen.
  Let op: de mail die verstuurd wordt bij een vrijgekomen plaats wordt verstuurd naar de hele wachtlijst, degene die na ontvangst van deze mail zich het eerste aanmeldt neemt de vrijgekomen plaats in. Het is dus mogelijk dat een ander gemeentelid van de wachtlijst u voor is met een registratie. Als de vrijgekomen plaats ingenomen is, hoeft u zich niet weer aan te melden voor de wachtlijst.

  Voor de weekdienst van 20 oktober kan iedereen van de gemeente zich aanmelden tot de inschrijving vol is.

  Bij het binnenkomen en het verlaten van het kerkgebouw doen we de dringende oproep om dan een mondkapje te dragen. Dit geldt voor de leeftijd vanaf 13 jaar. Als u op uw plaats zit mag het mondkapje af. Tijdens de diensten blijven we zingen maar dan wel ingetogen. Wilt u daar echt rekening mee houden.

  Van de mannen- en vrouwenvereniging en de Bijbelstudie worden de activiteiten voorlopig opgeschort. De catechisaties, de jeugdverenigingen en het kinderkoor kunnen nog doorgaan.

  Gemeente, we nemen deze beslissingen met pijn in het hart. Laat het ons gebed zijn of wij als kerk in Nederland, als gemeente en persoonlijk mogen buigen onder Gods oordelen en Zijn roepstemmen. Gelukkig mag de prediking van Gods Woord nog doorgaan en we hopen dat het tot zegen mag zijn. We denken ook aan de gezinnen die met hun kinderen thuis de dienst beluisteren. Dat valt echt niet altijd mee. We wensen ook u daarin Gods onmisbare hulp en kracht toe. Ook de alleenstaanden en ouderen in de stilte van de huiskamer van harte Gods nabijheid toegewenst.

  Tenslotte voor de gehele gemeente: De HEERE zegene u, en behoede u; De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig; De HEERE verheffe  Zijn aangezicht over u, en geve u vrede.

  De kerkenraad  10 okt 2020
  Geliefde gemeente,
   
  We leven in een tijd waarin de onzekerheid groot is. Dat geldt voor ons leven maar ook met alle gebeurtenissen en ontwikkelingen die we waarnemen rondom ons. Met name het coronavirus geeft veel zorg en onzekerheid. We zien de besmettingen oplopen en daarmee ook de ziekenhuisopnamen en de sterfgevallen. We moeten niet vergeten hoeveel lijden hiermee gepaard gaat. Daarom is het voor onze veiligheid van belang om zorgvuldig te zijn in ons handelen m.b.t. het verspreiden van het virus. Dat geldt ook voor het bezoeken van onze kerkdiensten.

  Gelet op alle berichtgeving die er in de achterliggende week geweest is hebben we als kerkenraad besloten het maximum aantal bezoekers voor de kerkdiensten per direct te verminderen. Als er nog ruimte is in de inschrijving kunt u zich aanmelden en bent u hartelijk welkom. Is het maximum aantal bereikt dat krijgt u de melding dat u zich niet meer kunt inschrijven. Belangrijk is om te weten dat we de ruimte in de kerk goed kunnen ventileren en dat de kerkzaal na de morgendienst ontsmet wordt door de koster zodat we u in de 2e dienst weer veilig kunnen ontvangen.
  Vanaf zondag 18 oktober wordt de gemeente weer ingedeeld in 3 groepen op alfabetische volgorde. Zodra u hiervoor kunt inschrijven kunt u zien welke letters er wanneer aan de beurt zijn. Voor de weekdienst van 20 oktober kan iedereen zich inschrijven zolang er ruimte is.

  Laten we hopen en bidden dat de kerkdeuren toch op zondag mogen openblijven want de prediking van het Woord is een Goddelijke opdracht. Daarmee is ten nauwste verbonden het samenkomen van de gemeente (Hebr. 10:25). In die weg wil de Heere bij uitstek werken. Daarom is de zondagse eredienst een zaak van groot geestelijk gewicht. Het is een voorrecht dat er middelen zijn waardoor de dienst ook thuis gevolgd kan worden, door zieken of hen die door de beperkingen niet naar de kerk kunnen komen. Maar het gemeentelijk samenkomen mag niet verdigitaliseren. Het niet kunnen opgaan van een groot deel van de gemeente is een zeer zorgelijke zaak. Laat dat ook uw gebedszaak zijn of worden.
  Wij hebben allen de leiding en wijsheid van de Heere zo nodig. Wij moesten samen in de schuld voor de Heere terechtkomen en de noden van land en kerk, ootmoedig en onwaardig in onszelf, bij de Heere brengen. Dat de Heere Zich nog over ons als gemeente wil ontfermen en bewaren. Wij wensen u allen van harte ’s Heeren hoede en zegen toe en de bediening van Zijn Heilige Geest.

  De kerkenraad
  19-09-2020
  Gemeente,

  Het is vanaf nu ook mogelijk om de registratie van een kerkdienst of activiteit te annuleren zonder tussenkomst van de koster, nadat u een registratie hebt gedaan ontvangt u in de bevestigingsmail de tekst: 

  "Als u toch niet kunt komen wilt u zich dan afmelden op vermelde mobiele nummer , of door te klikken op onderstaande rode knop"

  U kunt op de rode 'afmeld' knop klikken in deze e-mail, en uw registratie wordt geannuleerd. U hoeft hierna geen telefonisch contact meer op te nemen met de koster. Indien u per telefoon wilt annuleren vragen wij u vriendelijk om gebruik te maken van het nieuwe mobiele nummer van de koster.

  met vriendelijke groet,
  de beheerder
  12-09-2020
  Geliefde gemeente,

  Het is al geruime tijd geleden dat we u op deze manier bericht hebben gedaan. Daarom is het goed om enkele zaken weer onder de aandacht te brengen. Gelukkig kunnen de meesten van de gemeente op zondag één keer naar de kerk. Wat is het een voorrecht dat dit tot hiertoe weer mogelijk is! In de afgelopen periode, toen kerkbezoek (bijna) niet mogelijk was, werd het spreekwoord zo waar: ontberen doet waarderen. We hopen dat u het waardeert dat we nu weer meer naar de kerk kunnen. Want dat is toch de plaats waar de Heere in het bijzonder wil werken door de verkondiging van Zijn Woord en waar Hij heeft beloofd in het midden te willen zijn. Laat het anderzijds ook ons gebed zijn of we als gemeente weer gezamenlijk de kerkdiensten mogen bezoeken. Het is een wonder dat er tot hiertoe in de gemeente geen mensen zijn overleden aan het virus en dat de besmettingen ook minimaal zijn. De Heere spaart en draagt ons nog, terwijl er wereldwijd en ook in ons land al velen als gevolg van het virus zijn overleden.
   
  Aanmelden kerkdiensten
  Het aanmelden voor het bezoeken van de kerkdiensten loopt op zich goed. Wel zijn er een aantal punten waar we de aandacht voor vragen. Bij het bezoeken van de kerkdiensten blijven de regels van het RIVM van kracht. Heeft u zich aangemeld, maar blijkt later dat u toch niet naar de kerk kunt? Dan is het belangrijk om u bij de koster af te melden, ook al betreft het maar één persoon. Als u zich heeft opgegeven en u komt niet naar de kerk, dan kan dat ten koste gaan van iemand anders uit de gemeente die zich nog wil opgeven, maar dat niet meer kan omdat de aanmeldingen ‘vol’ zijn.
   
  Het is de bedoeling dat binnenkort de Heilige Doop bediend wordt. Dat kan voor maximaal drie ouderparen per keer. In de doopdienst is er ook ruimte voor familie, zodat deze diensten eerder ‘vol’ kunnen zijn voor de aanmeldingen.

  Collecten
  Het is de bedoeling om binnenkort na de kerkdienst te collecteren  bij de uitgangen. Het is de bedoeling dat daar ‘collecteblokken’ geplaatst worden, waarin u uw collecte kunt geven. Gelukkig hebben velen in de achterliggende periode de collecten digitaal gedaan. Maar voor de ouderen onder ons is dat soms best lastig. Daarom willen we deze mogelijkheid van collecte ook weer mogelijk maken. U kunt dan ook uw voorraad collectebonnen gebruiken.
   
  Catechisaties en verenigingen
  Binnenkort hopen we weer te beginnen met de catechisaties en zullen ook de verenigingen weer opstarten. We zullen dat doen met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften die hiervoor gelden. Voor personen van achttien jaar en ouder hebben we te maken met de afstandsnorm en die geldt ook voor de catechisanten en de verenigingen. Alle verenigingen maken een protocol hoe zij met deze voorschriften omgaan.

  Kerkbibliotheek
  Velen van onze leden maken gebruik van de kerkbibliotheek in de Ter Hoogekerk. De bibliotheek hoopt binnenkort weer op te starten. Hiervoor is een protocol opgesteld. Dat vindt in u in dit pdf-bestand. Hierin staan ook de data wanneer de bibliotheek start. Let op: de bibliotheek is nog niet elke week open.
   
  Gemeente, we hopen dat zo het werk in de gemeente door mag gaan en dat ook het winterwerk gestart kan worden. Als we zien op de omstandigheden, dan is er reden tot zorg, en laten we deze zorg ook bij de Heere in het gebed brengen. Maar laten we toch ook verder zien: dat het werk in de gemeente het werk is van de Koning van de Kerk, Die alle macht heeft in hemel en op aarde en Die gezegd heeft: 'Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.' Dat we dan ons werk mogen doen op hoop van zegen!
   
  De kerkenraad
   
  01-07-2020
   
  Geliefde gemeente,
   
  In de maand juni konden we met 30 (doop)leden aanwezig zijn in een kerkdienst. Wat waren we verblijd dat die verruiming er kwam. Toch konden de meeste leden nog niet naar de kerk en moesten ze thuis meeluisteren. Gelukkig is die regel per 1 juli vervallen en is er nu geen maximum aantal personen meer om in de kerk te zijn. In het RD werd deze verruiming gezien als een gebedsverhoring. We hopen ook dat het uw gebed is geweest en nog is om weer naar Gods huis te mogen gaan. De Heere geeft ons dat we de verkondiging van Zijn Woord ook thuis kunnen beluisteren maar laten we wel blijven beseffen dat het Gods eigen inzetting is om op te gaan naar Gods huis. In verschillende Psalmen vertolkt de dichter het verlangen om op te mogen gaan naar Gods huis. We hopen dat dat verlangen en dat uitzien er ook bij u is en ook bij de jongelui en de kinderen. Daar wil de Heere met Zijn Geest werken en daar wil Hij hongerigen verzadigen en dorstigen te drinken geven.
   
  Daarom zijn we ook verblijd dat we vanaf 1 juli met meerderen in de kerk mogen zijn. Ook de ouderen kunnen dan weer naar de kerk. Anderzijds geeft dit ook wel de nodige hoofdbrekens, want hoe gaan we de uitdrukkelijke regel hanteren van anderhalve meter afstand. Deze regel is echt belangrijk om die te hanteren voor de veiligheid van anderen en voor uw eigen veiligheid. Om zoveel mogelijk mensen een kerkdienst te laten bijwonen worden ook de zalen aan beide kanten benut. In de maand juni zijn de leden t/m de letter L gebeld om naar de kerk te kunnen komen. Voor de verdeling van de gemeente om de kerkdiensten op zondag te kunnen bezoeken blijven we het alfabet hanteren. 
   
  Om naar de kerk te komen dient u zich aan te melden op de website, u klikt op de rode knop ‘aanmelden kerkdienst’ op de hoofdpagina. Hier kunt u zien welke letters er aan de beurt zijn voor welke kerkdienst. Voor de weekdiensten is er geen verdeling van het alfabet en kan iedereen uit de gemeente zich aanmelden. We hopen dat er vanuit de gemeente veel belangstelling is voor de weekdiensten zodat de gastpredikanten niet voor lege banken moeten preken zoals ze de laatste weken noodgedwongen moesten doen. Als u geen internet heeft kunt u vragen of iemand anders uit de gemeente  u wilt aanmelden of u kunt ook de koster bellen. Bij het aanmelden is zichtbaar hoeveel plaatsen er nog voor die dienst beschikbaar zijn.
  Het aanmelden voor de diensten is 2 weken van te voren mogelijk
   
  Hieronder ziet u een overzicht van de zondagen in de maanden juli en augustus met de verdeling van de gemeente. We hopen en bidden dat alles in goede orde mag verlopen en dat we bewaard worden voor het uitbreken van het virus. Laten we daarom ook de regels in acht nemen en lees het protocol kerkdiensten waar de regels in vermeld staan waaraan u zich dient te houden. Dit protocol kunt u vinden op de website bij de kerktelefoon achter het PDF icoontje. Omdat het grootste gedeelte van de gemeente nog niet naar de kerk kan blijft de uitzending met beeld bestaan.
   
  Het is ons uitzien om weer met meerdere mensen in de kerk te mogen zijn. Laat het ons aller gebed zijn of de Heere met Zijn Geest door Zijn Woord in onze harten wil wonen en werken. Dat we het mogen ervaren dat de Heere Zelf in ons midden is. We wensen u in deze komende (vakantie)periode van harte Gods zegen toe.
   
  Uw kerkenraad
   
  Zondag 5 juli
  Voor de morgendienst kunnen de leden met de letters M t/m R zich aanmelden.
  In de middagdienst hopen de belijdeniscatechisanten belijdenis te doen. Daarbij is ook familie van de belijdeniscatechisanten aanwezig. Voor deze dienst is er nog ruimte voor de leden met de letters S t/m V om zich aan te melden.
   
  Zondag 12 juli
  In de morgendienst zal de Heilige Doop bediend worden. De familie van de doopouders is daar bij aanwezig. Voor deze dienst is er nog ruimte voor de leden met de letters W t/m Z om zich aan te melden.
  Voor de middagdienst kunnen de leden zich aanmelden met de letters A t/m H
   
  Zondag 19 juli
  Morgendienst voor de leden met de letters I t/m O
  Avonddienst voor de leden met de letters P t/m Z
   
  Zondag 26 juli
  Morgendienst voor de leden met de letters A t/m H
  Middagdienst voor de leden met de letters I t/m O
   
  Zondag 2 augustus
  Morgendienst voor de leden met de letters P t/m Z
  Middagdienst voor de leden met de letters A t/m H
   
  Zondag 9 augustus
  Morgendienst voor de leden met de letters I t/m O
  Middagdienst voor de leden met de letters P t/m Z
   
  Zondag 16 augustus
  Morgendienst voor de leden met de letters A t/m H
  Middagdienst voor de leden met de letters I t/m O
   
  Zondag 23 augustus
  Morgendienst voor de leden met de letters P t/m Z
  Middagdienst voor de leden met de letters A t/m H
   
  Zondag 30 augustus
  Morgendienst voor de leden met de letters I t/m O
  Middagdienst voor de leden met de letters P t/m Z
   

   
  19 juni 2020
   
  Beste jongens, meiden en ouders,
   
  Wat hebben jullie mooi en enthousiast gekleurd de afgelopen periode! Vanaf 9 april konden jullie de kleurplaten posten. Dit is bij verschillende van de bezorgers dan ook enthousiast gedaan. Bedankt hiervoor! Ook namens degenen die de kleurplaten bezorgd kregen. 
  We overwogen de actie te stoppen, maar na her en der gepolst te hebben, blijkt dit nog helemaal niet gewenst te zijn. Jullie inspanning wordt nog steeds erg gewaardeerd! 
   
  Niet overal werden er kleurplaten bezorgd door de hele periode heen. Ook werden de kleurplaten van dezelfde gezinnen vaak bij dezelfde adressen gepost. Het was natuurlijk ook de bedoeling dat er zo min mogelijk gereisd hoefde te worden. Maar, nu we ons allemaal wat meer verplaatsen, een oproep: breng je kleurplaten eens bij een andere bezorger! 
   
  Het posten kan tot en met de laatste schoolweek (einddatum 10 juli). Met de start van de zomervakantie stoppen we de 'kleurplaten actie'. 
  De kleurplaten zelf zullen nog wel hier op de website te vinden zijn, in ieder geval zo lang als de gemeente in zijn geheel nog niet naar de kerk kan en de diensten thuis gevolgd worden.
   
   
  De adressen waar je de ingekleurde kleurplaten tot 10 juli kan brengen zijn nog steeds:
   

  Nelleke Troost, Belfort 10, Middelburg
  Familie Koppejan, Kingstraat 1, Middelburg
  Elize Verheij, Piersland 9, Middelburg
  Familie Brouwer, Hoogaars 13, Arnemuiden
  Familie de Visser, Oranje Nassaustraat 44, Arnemuiden
  Familie Heijt, Molenweg 17, Nieuw- en Sint Joosland
  Familie Bakker, Middelburgsestraat 100, Oost-Souburg
  Familie Ovaa, Zandweg 54, Ritthem

   
  We hopen dat u met uw kinderen nog steeds baat heeft van het kleuren tijdens het volgen van de dienst. Het zal nog een hele periode zijn dat we niet wekelijks naar de kerk kunnen. Veel geduld en wijsheid gewenst bij het thuis volgen van de diensten met het gezin!
   
  Hartelijke groet,
  De jongerencommissie

   


  29 mei 2020

  Gemeente,

  Het protocol voor de anderhalve-meter-kerkdienst in de Zuiderkerk staat nu online, gelieve daarvan kennis te nemen middels de PDF-link vanuit de kerktelefoon pagina.

  Er zijn vanuit de kerktelefoon pagina nu 3 afbeeldingen te zien, we geven hieronder weer wat deze betekenen:        videostream kerk                        bestanden                     collecte informatie
                                                         t.b.v kerkdienst  Vriendelijke groet,
  de beheerder


  23 mei 2020

  Geliefde gemeente,
   
  Hier een bericht van de kerkenraad om u en jullie te informeren over de mogelijkheden om straks vanaf 1 juni a.s. weer kerkdiensten te mogen houden met 30 personen en vanaf 1 juli met 100.
   
  We hopen dat er ook een uitzien mag zijn bij u en jullie om weer naar de kerk te mogen zoals de begeerte bij David was: Eén ding heb ik van den HEERE begeerd (Ps. 27:4).
   
  Op verschillende plaatsen in de psalmen lezen we over een verlangen naar Gods huis. Dit verlangen heeft een duidelijke richting, namelijk het mogen ontmoeten van de Heere in Zijn gunst. David spreekt in Psalm 27 over de ‘lieflijkheid des HEEREN’, dat is Gods gunst voor zondaren, om Christus’ wil. Was dít verlangen er in de achterliggende weken? Hoe onmisbaar is daartoe het werk van de Heilige Geest. Dan wordt een verruiming van maatregelen ‘van den HEERE begeerd’, zoals David het zegt. We zien dan niet allereerst op een regering, maar op de Heere. Wat is nodig om het zó van de Heere te begeren? Dat we onze rechten kwijtraken en we ons afhankelijk weten van Gods genade. Komen we hierin niet alles tekort?
   
  Er is blijdschap dat er weer uitzicht is op kerkdiensten met gemeenteleden, al is het begin bescheiden en moeten in onze gemeente, ook bij 100 aanwezigen, nog verreweg de meeste mensen thuis blijven. De verruiming per 1 juni is inmiddels definitief. De verruiming per 1 juli is nog onder voorbehoud. Alles is en blijft afhankelijk van de ontwikkeling van de verspreiding van het virus en het aantal mensen die opgenomen moeten worden in de ziekenhuizen met name op de IC afdelingen.
   
  Kerkdiensten
  Vanaf 1 juni (2e Pinksterdag) mogen we weer kerkdiensten houden met maximaal 30 personen. Om de kerkdiensten te bezoeken zijn de voorschriften en adviezen die hiervoor gelden van toepassing. Op de website wordt volgende week een protocol geplaatst waarin deze voorschriften en adviezen vermeld worden. Het protocol wordt geplaatst bij de luisterlink achter het PDF icoontje waar ook de liturgie te vinden is. Het is van belang om dat protocol goed door te nemen. In dat protocol staan ook de regels vermeld en de voorwaarden die gelden voor ons eigen kerkgebouw. Elke bezoeker dient hieraan te voldoen. Dit betekent o.a. dat mensen met een kwetsbare gezondheid of die verschijnselen vertonen van corona (verkouden en/of koorts) niet naar de kerk mogen komen. Bij dat laatste geldt dat ook voor de overige gezinsleden. Daarnaast wordt ook de leeftijdsgrens van 70 jaar nog gehanteerd op het advies van onze deputaatschappen die hun advies baseren op de richtlijn van het RIVM. Er wordt nog geen crèche gehouden dus de kleine kinderen blijven thuis.
   
  Voor de kerkdiensten in de maand juni gaat de koster u bellen of u de kerkdienst wilt bezoeken. De koster weet dan ook welke leden hij kan verwachten. Dat geldt voor zowel de diensten op zondag als de 2 weekdiensten en de dienst op 2e Pinksterdag. Vanwege het risico dat er mogelijk kan zijn bij het zingen in een gesloten ruimte hebben we besloten dat er niet door alle aanwezigen gezongen mag worden. Omdat het zingen onderdeel is van de eredienst hebben we besloten om wel te zingen maar dan met een beperkt aantal personen (± 8). Degenen die thuis meeluisteren kunnen dan ook mee blijven zingen. De koster zal met enkele bezoekers afstemmen om te zingen en die zullen dan van voren in de kerk een plaats krijgen. Er wordt geen collecte gehouden, ook niet bij de uitgang.
   
  Zoals het er nu uitziet mogen er vanaf 1 juli 100 personen aanwezig zijn in een kerkdienst. We hopen dat deze verruiming ook door mag gaan. Over de verdeling van de gemeente  om dan de kerkdiensten te bezoeken wordt u nog geïnformeerd. Wellicht handhaven we dezelfde verdeling zoals we die in maart toegepast hebben. Voor de weekdiensten in juli en augustus kunt u zich aanmelden bij de koster per mail of telefonisch. We hebben ook nagedacht om in juli de belijdenisdienst en een doopdienst te houden. Hierover wordt u nog geïnformeerd.
   
  Deze verruiming betekent dat het grootste deel van de gemeente nog steeds niet kan opgaan naar Gods huis en thuis meeluistert. We hopen ook dat u dat doet. Laten we als gemeente (ook als we thuis moeten blijven) toch samen verbonden mogen zijn rondom de verkondiging van Zijn woord en dat er ook thuis een biddende gemeente mag zijn voor elkaar. Er zijn vele mogelijkheden om preken of andere uitzendingen te beluisteren en laten we het waarderen dat het met de techniek mogelijk is om de kerkdienst thuis met geluid en beeld mee te kunnen maken. Deze mogelijkheid geeft echter ook het gevaar om ergens mee  te luisteren waar we een persoonlijke voorkeur voor hebben  of waarvan anderen gezegd hebben dat we daar eens naar moeten luisteren. Gemeente, laat dit onder ons niet zo zijn maar laten we luisteren naar het Woord van de Heere, vanuit de gemeente waar de Heere ons een plaats gegeven heeft.
   
  Vergaderingen
  In juni hopen we onze eerste kerkenraadsvergadering weer te houden. In juli hopen we een ledenvergadering te houden. Over de regels die hierbij gehanteerd zullen worden, wordt u later nog geïnformeerd.
   
  Wij zijn verblijd dat het weer mogelijk is als gemeente bijeen te kunnen komen, al is het in beperkte samenstelling. Anderzijds moeten we ook beseffen dat we een verantwoordelijkheid hebben hoe we hier mee om gaan. Laat het ons gebed zijn, dat de Heere ons in Zijn gunst gedenkt en dat we uiteindelijk weer als gemeente mogen opgaan naar Zijn huis. Denk aan Psalm 27.
   
  De situatie waarin we leven is uiterst onzeker. Dat geldt ook voor onze plannen en afspraken die we maken. Voor alle data en alle plannen geldt: Zo de Heere wil en wij leven.
   
   
  De kerkenraad.

   


  8 mei 2020
  Gemeente,

  Door het coronavirus zijn we genoodzaakt om de kerkdiensten via beeld en/of geluid mee te volgen.
  Dit duurt nu al enige tijd, gelukkig hebben we deze middelen voorhanden zodat we ook op deze manier nog als gemeente verbonden kunnen zijn rond het woord van God.

  Gezien de soms zeer hoge bezoekers aantallen van de website, en de belasting hiervan op de verbindingen zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de huidige website en het netwerk vanuit de kerk naar het internet.

  De vele bezoekers tijdens sommige diensten komen zowel vanuit Groningen tot aan de regio Goes. Er wordt op verschillende manieren geprobeerd om toch (waar geen toestemming is gegeven) in te loggen, en zodoende de de kerkdienst in beeld en geluid mee te volgen.

  Dit resulteerde er in een enkel geval in dat de website niet te benaderen was voor de eigen gemeenteleden, dit is absoluut niet de bedoeling en ook jammer. Mede daarom is ook de beeldverbinding vanaf het begin af aan achter een gebruikersnaam en wachtwoord geplaatst.

  Ook met betrekking tot het geluid zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd.

  We willen u er op wijzen dat vanaf vandaag er een back-up website (schaduw kopie) ook online staat, deze staat op een aparte server geïnstalleerd buiten om de primaire website. In de toekomst zal tijdens een piekbelasting automatisch worden overgeschakeld naar de backup website, u merkt daar dan ook niks van ! (deze functie zal DV over 2 weken gereed zijn)

  Mocht het zo zijn dat tijdens een piekbelasting de website niet te bereiken is, probeert u het dan op deze manier:
  U opent in uw internetprogramma de volgende pagina:

  gergemmiddelburgzuid.onl

  Enigste verschil .... er is dus naast de .nl extensie nu ook een .onl aangemaakt. Schrijf deze pagina even op een papier zodat u indien nodig deze kunt gebruiken. We zullen deze mededeling hierover ook na 10 dagen van de site verwijderen zodat van deze optie geen misbruik kan worden gemaakt door mensen die geen lid zijn van onze gemeente.

  Laten we als gemeente de Heere bidden of de kerkdiensten in zijn normale manier weer mogen beginnen, en we elkaar ook als gemeente weer kunnen ontmoeten.

  Hopende u allen zoveel mogelijk van dienst te zijn in deze bijzondere tijden , en met een hartelijke groet.
   
  De beheerder
     2 mei 2020

  Gemeente,

  De betaallinks van de wekelijkse collecte ten bate van de diverse doelen treft u aan in een document onder de knop PDF  (waar u ook de andere documenten kunt raadplegen/downloaden).
  In dit document zijn tevens QR-codes opgenomen als extra betaalmogelijkheid.


  De beheerder


  9 april 2020

  Beste ouders,

  Afgelopen zondag zijn er kleurplaten, meeschrijf- en vragenbladen geïntroduceerd als hulpmiddelen bij het beluisteren van de preek. We hopen dat het daadwerkelijk mag helpen bij het stil zijn en (leren) aandachtig (te) luisteren! De Heere werkt door de verkondiging van Zijn Woord, dat, ondanks alles wat anders is, toch door mag gaan!
   
  Behalve dat het kleuren voor de kleine kinderen onder ons een hulpmiddel is, kunnen de kleurplaten zelf vanaf dit paasweekeinde ook nog een ánder doel dienen. Want wie vindt het nu niet leuk om een kinderwerkje te kríjgen?
  We willen de kleurplaten daarom graag inzamelen, zodat ze uitgedeeld kunnen worden aan verschillende ouderen (70+) uit de gemeente.  Voor uw kind misschien ook een extra motivatie er iets moois van te maken! U kunt hem daarna inleveren bij gemeenteleden, die op hun beurt de kleurplaten bezorgen. Zo voorkomen we dat er iemand over het hoofd wordt gezien. En mocht dit toch zo zijn, horen we het graag van u!
   
  Kinderen, vergeten jullie je naam er niet op te zetten? Of vraag het aan papa of mama? Misschien is het ook mooi om een hartelijke of bemoedigende boodschap en/of Bijbeltekst bij de tekening te schrijven?
   
  De ingekleurde platen kunnen worden ingeleverd bij de onderstaande adressen:
  Nelleke Troost, Belfort 10, Middelburg
  Familie Koppejan, Kingstraat 1, Middelburg
  Elize Verheij, Piersland 9, Middelburg
  Familie Brouwer, Hoogaars 13, Arnemuiden
  Familie de Visser, Oranje Nassaustraat 44, Arnemuiden
  Familie Heijt, Molenweg 17, Nieuw- en Sint Joosland
  Familie Bakker, Middelburgsestraat 100, Oost-Souburg
  Familie Ovaa, Zandweg 54, Ritthem
   
  Deze actie loopt zolang onze ouderen niet gewoon bezocht kunnen worden.
   
  Bedankt voor jullie inzet allemaal!
   
  Met een hartelijke groet,
  De jongerencommissie


  3 april 2020

  Dag jongens en meiden,

  Jullie hebben allemaal wel door dat we op dit moment in bijzondere tijden leven. Je moet iedere dag thuisblijven, je kan en mag niet naar school en zondags mogen we niet met elkaar naar de kerk.
  Gelukkig kunnen we wel allemaal thuis meeluisteren en nu ook meekijken, dat is fijn. En toch is het heel anders, dan dat we met elkaar in de kerkbanken zouden zitten. Om je te helpen om nog beter te kunnen luisteren, hebben we een meeschrijfblad gemaakt. Vraag maar aan je vader, of moeder of ze dit blad willen uitprinten zodat jij tijdens de preek kan meeschrijven.
  Misschien kan je wel een mapje maken, waar je alle papieren in kan gaan bewaren.
  Groetjes,
  De jongerencommissie
     Beste ouders,
  Nu we als gezinnen genoodzaakt zijn om thuis de kerkdiensten te volgen, leek het ons goed om wat hulpmiddelen aan te reiken die bij kunnen dragen aan het actief luisteren van de kinderen en jongeren. Daarom kunt u nu van de website kleurplaten, een meeschrijfblad en een vragenblad voor jongeren downloaden.
  Verder kunt u eraan denken om voor de jongere kinderen ook een kinderbijbel klaar te leggen om te kijken of de behandelde stof hierin staat.
  We bidden dat dit alles bij mag dragen tot de uitbreiding van Gods Koninkrijk! We mogen daar ook op hopen: ‘Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen' (Matth. 18:20)
  Met een hartelijke groet,
  De jongerencommissie
     Dag jongeren,
  Ook voor jullie zijn dit bijzondere tijden! Niet naar school, niet naar je studie, op een hele andere manier je sociale contacten onderhouden, mogelijk je werk thuis moeten doen, of je zaterdagbaantje helemaal niet meer kunnen doen, enz.
  Daarnaast kunnen we elkaar ook niet meer ontmoeten op de JV en in de zondagse diensten. Ook jullie zullen zondags de verschillende diensten volgen. Nu hebben we voor de zondagse diensten een aantal vragen bedacht die je tijdens het volgen van de preek zou kunnen beantwoorden en waar je later nog eens over door kunt praten met je ouders.
  Of mogelijk kun je met je vrienden afspreken de antwoorden te delen en er zo met elkaar over in gesprek gaan.
  Online zitten we over het algemeen vaak genoeg, maar zoek vooral de Heere in het gebed in deze bijzondere omstandigheden of Hij je wil helpen, en daarbij kan het stimulerend zijn om dit te delen met je vrienden!
  Het ga jullie goed, Gods zegen gewenst,
  De jongerencommissie


  31 maart 2020

  Gemeente,

  Door u is de afgelopen periode veelvuldig gebruik gemaakt van de verbindingen vanuit de Zuiderkerk, ook de nieuw opgezette videoverbinding van afgelopen zondag is door de gemeente gewaardeerd.

  Vanaf D.V. zondag 5 april wordt dezelfde audio en videoverbinding aan de gemeente aangeboden. Alleen de videoverbinding zit dan achter een ‘slot’, dit betekend dat u voor deze videoverbinding naar onze gemeente de inlogcode (gebruikersnaam en wachtwoord) nodig heeft. Deze is u per brief aangeboden door de kerkenraad bij het ledenlijstboekje.

  Heeft u deze gegevens niet meer? Stuur dan een mail of bericht met daarin uw naam en uw adresgegevens naar de koster. U kunt evt. de koster ook hiervoor bellen, aub as donderdagmorgen 2 april tussen 10 – 11:30 uur.

  Deze inlogcode (gebruikersnaam en wachtwoord) wordt uitsluitend afgegeven indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:
  - u bent (doop)lid van onze gemeente (Middelburg-Zuid)
  - u maakt strikt persoonlijk gebruik van deze code
  - preken mogen niet verspreid worden op welke wijze dan ook, en niet openbaar worden gemaakt op internet

  De werkwijze om de videoverbinding op te starten blijft gelijk, er wordt automatisch gevraagd om de inlogcode. Let u bij het invoeren hiervan op de hoofd – en kleine letters van de gebruikersnaam en het wachtwoord.

  De beheerder
     28 maart 2020

  Geachte leden en doopleden van onze gemeente,

   
  Afgelopen week zijn de overheidsmaatregelen weer aangescherpt ter voorkoming van besmetting met het coronavirus. Daarin is het uitgangspunt om alle sociale contacten te minimaliseren. In het gesprek met de minister en het overleg met de kerken is aangegeven dat kerkdiensten nog toegestaan zijn met het minimaal aantal personen wat nodig is om een kerkdienst door te kunnen laten gaan. Er is een maximum genoemd van 30 maar het uitgangspunt is om het aantal zo minimaal mogelijk te houden. Onze deputaatschappen geven ook het advies om dit op te volgen.

  Kerkdiensten
  Op basis hiervan hebben we besloten om vanaf zondag 29 maart kerkdiensten te houden zonder leden. Een deel van de kerkenraad zal in de kerk aanwezig zijn samen met de organist en de koster. Op deze manier kunnen we nog steeds invulling geven aan het houden van kerkdiensten zodat het Woord nog  bediend mag worden.
  We hopen dat we samen als gemeente  samen verbonden mogen zijn rondom dat Woord als u thuis meeluistert. Vanaf zondag 29 maart is het ook mogelijk mee te luisteren met beeld erbij. In principe is dit zolang we als gemeente niet met z’n allen naar de kerk kunnen. Zeker voor de gezinnen kan dat bijdragen om samen met de kinderen de aandacht te hebben voor de kerkdienst die dan ook zichtbaar is. We hopen als u thuis meeluistert en u ziet ook de kerkzaal dat dat het verlangen mag opwekken met de dichter van Psalm 84 en 122 om weer naar de kerk te gaan.

  Collecte
  Nu we zondags niet meer in de kerk zijn vallen de inkomsten van de collecten weg terwijl de uitgaven wel doorgaan. We vragen hiervoor uw aandacht. In de gemeentegids staan de IBAN nummers vermeld van de diaconie, kerk en bouwfonds. Wij vragen u om uw bijdrage hierop over te maken. Als u een bijdrage wilt doen voor een extra collecte kunt u dat overmaken naar de kerk met de omschrijving waarvoor het bestemd is.

  Uitzendingen door de week
  Op dinsdagavond om half acht is de meditatie van ds. De Heer te beluisteren via de kerktelefoon en onze website. Op zaterdagmiddag om vijf uur houdt ds. Karens een meditatie die ook te beluisteren is. Verder wordt er elke middag om half vier van maandag t/m vrijdag voorgelezen wat ook te beluisteren is via de kerktelefoon en de website. Op deze manier laten we het Woord nog klinken in de huiskamers en ook voor onze ouderen en degene die alleen zijn om de stilte wat te doorbreken.

  Verder zijn alle kerkelijke activiteiten stil gelegd, ook de jaarvergadering van 14 april gaat niet door. Dat betekent ook dat het beroepingswerk stil ligt. Gelukkig mag de verkondiging van Gods Woord nog doorgaan en kunnen we op zondag en door de week nog de boodschap horen van zonde en genade, van Wet en Evangelie. We zien er naar uit dat roepstem die door ons land gaat en de verkondiging van Zijn Woord ons mag brengen op de plaats waar de Heere ons hebben wil volgens Jesaja 26 : 20 Ga heen, Mijn volk, ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga.

  De kerkenraad.
   
  24-03-2020

  Gemeente,
  Via de website / scanner kunt u op dinsdagavond 24 maart om 19:30 meeluisteren naar een meditatie van Ds J.M.D De Heer.

  de beheerder


   

  Vanwege de capaciteit van de website / geluidsverbinding is het nodig om op een zorgvuldige manier om te gaan met de toegankelijkheid.

  Er blijven nog steeds 2 verbindingen actief, de bovenste link is de eerste keuze voor ALLE gemeenteleden.

  Mocht er tijdens het afspelen zich een storing voordoen klikt u dan op de onderste link om verder mee te luisteren. Uiteraard kan ook via een scanner meegeluisterd worden.
  Bij problemen kunt u met de koster bellen. 

  update 21-03-2020

  Geachte leden en doopleden van onze gemeente,

  De ontwikkeling rondom het coronavirus blijft zorgelijk en wordt steeds ernstiger. Inmiddels is het aantal overledenen ten gevolge van het virus in ons land meer dan 100. Aangrijpend!!
  Morgen hopen we weer als gemeente samen verbonden te zijn rondom Gods Woord. Een klein gedeelte kan in de kerk zijn en een groot gedeelte kan thuis meeluisteren. Het aantal van 100 personen geldt echt als maximum. Dat betekent als het aantal van 100 bereikt is zullen de mensen die nog komen weer naar huis moeten. In de kerkzaal is het de bedoeling dat we zo verspreid mogelijk zitten. We hopen dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt en er aan meewerkt.
  De belijdeniscatechisaties zijn gestopt. De vergadering volgende week met de kerkenraad gaat niet door. De belijdenisdienst op 2e Paasdag is uitgesteld.

  In deze bijzondere periode informeren we u vooraf over de liturgie en het thema van de preek met de punten.

  Voor morgenochtend:
  Ps. 38 : 1 en 9
  Ps. 130 : 1
  Matthéüs 27 : 11 – 32
  Ps. 22 : 3 en 8
  Ps. 89 : 8
  Ps. 118 : 11

  Het thema van de preek is : De vernederde Koning
  1.De Koning bespot
  2.Gevallen koningen
  3.De Koning gekroond
   
  Voor morgenmiddag:
  Ps. 2 : 4
  Ps. 99 : 2
  Johannes 1 : 35 – 52
  Ps. 133 : 1, 2 en 3
  Ps. 89 : 2
  Ps. 21 : 4

  Ds. Harinck hoopt zondag 12 van de Catechismus te behandelen. Wat is in deze tijd de vraag vanuit deze zondag actueel: Waarom wordt gij een Christen genaamd? Dat we met deze vraag en het antwoord wat de Catechismus geeft, tot ons zelf mogen inkeren en dat we onszelf de vraag zouden stellen: Hoe is dat nu in mijn leven?
   
  We hopen dat het verlangen van de dichter van Psalm 84 (Hoe branden mijn genegenheên, om ’s-HEEREN voorhof in te treên! Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God, Die leeft en aan mijn ziel het leven geeft)ook uw verlangen en beleving mag zijn nu we de kerkdiensten moeten ontberen. Anderzijds hopen we en bidden we dat de Heere Zijn Woord wil zegenen in de huiskamers of waar dan ook. Van harte een goede en gezegende zondag toegewenst.
  De kerkenraad.


  update 19-02-2020

  Gemeente,


  Veel activiteiten komen verder te vervallen ... Dit geldt voor het werk van de collectantjes, Ramjsburg en ook het oud papier ophalen (dus ook D.V. vrijdagavond 20 maart, en D.V. zaterdag 21 maart wordt er geen oud papier opgehaald). 

  Het oud papier kan wel worden gebracht naar de volgende locaties:

  • Arnemuiden: in de containers aan de Korenbloemlaan. 
  • Middelburg: in de containers aan de Oude Vlissingseweg. 
  • Nieuw en st Joosland: in de containers aan de Molendijk 62

  Maandag 16-03-2020

  Geachte leden en doopleden van onze gemeente,


  We hebben gisteren een “vreemde” zondag ervaren om zoveel lege plaatsen in de kerk te zien en te weten dat velen verplicht thuis moesten blijven. Anderzijds mocht ervaren worden dat Gods Woord nog verkondigd mocht worden. Dan mocht de rijke boodschap van genade nog verkondigd worden maar ook de oproep tot bekering, zeker ook in deze tijd van verwarring en onrust. Laten we de boodschap ter harte nemen en ook de roepstem die de Heere tot ons zendt in de omstandigheden waarin we ons bevinden.
  Alles mocht gisteren ordelijk verlopen en er waren ongeveer per dienst 90 mensen in de kerk. Gelet op de aangescherpte regels van de overheid heeft de kerkenraad besloten om alle activiteiten van onze jeugdverenigingen, peuterclub en kinderkoor stop te zetten. Ook de huisbezoeken worden niet meer gedaan. De weekdienst op 24 maart met ds. Mulder is geannuleerd.
  Wat is het nodig gemeente, dat dit alles ons brengt waar de verloren zoon terecht kwam. Hij kwam tot inkeer (tot zichzelf), tot een afkeer (van de zonde) en een wederkeer tot zijn vader (tot de Heere).
  Daartoe roept de Heere ons op. Laat de nood van deze tijd ons brengen in de binnenkamer.

  De kerkenraad.
     Vrijdag 13-03-2020

  Met dit bericht willen wij u informeren over de maatregelen die voorgeschreven zijn ter voorkoming van de verspreiding van het corona-virus.
   
  Bezinning:
  Het past ons, zondige mensen, in alle omstandigheden te buigen onder de hand van de Heere. Hij regeert deze wereld, ook al begrijpen we Zijn leiding niet altijd. In dat licht hebben de profeten in bijzondere omstandigheden het volk opgeroepen: ‘Hoort de roede en Wie ze besteld heeft’ (Micha 6:9). Dit ging samen met een oproep tot bekering. Zo sprak Daniël: ‘Breekt uw zonden af door gerechtigheid’ (Daniël 5:27). Daniël zonderde zich ook af in het gebed. Hij beleed zijn zonden en de zonden van het volk en smeekte om genade, omwille van de Naam van God (Daniël 9:19-20). Daarom komt er tot iedereen een oproep tot bekering, ook nu het corona-virus om zich heen grijpt. Al deze dingen gebeuren ‘opdat men vreze voor Zijn aangezicht’ (Prediker 3:14). Laat het ons gebed zijn dat de Heere om Jezus’ wil en uit genade Zich ontferme over ons, in onze geestelijke nood en ook wat betreft onze gezondheid, die een geschenk is van Zijn hand.
   
  Oproep overheid:
  De overheid heeft maatregelen aangekondigd die ook ons kerkelijk leven raken. Zo is uitgesproken dat bij bijeenkomsten niet meer dan honderd personen aanwezig mogen zijn. Als kerk hebben we de plicht, op grond van Gods Woord en onze belijdenis, om ons te richten naar wat de overheid ons voorhoudt. De maatregelen zijn uitsluitend genomen met het oog op de volksgezondheid.
   
  De overheid laat ruimte voor het houden van bijeenkomsten, dus ook van kerkdiensten. Dit legt op ons wel de verplichting om ons loyaal te houden aan de maatregelen van de overheid en daar verstandig mee om te gaan. Uit de gegevens blijkt dat ouderen tot de risicogroep behoren, alsmede mensen met gezondheidsklachten omtrent hart, longen en luchtwegen. Dit geldt ook voor mensen die verkouden zijn en hoesten.
   
  Besluit:
  De kerkenraad heeft besloten om de kerkdiensten door te laten gaan maar zich wel te houden aan het maximaal aantal personen wat mag samenkomen. Dat betekent dat ouderen van 70 jaar en ouder en personen met een kwetsbare gezondheid zoals hierboven omschreven niet naar de kerk kunnen komen. Voor de kinderen wordt er geen crèche gehouden. Daarnaast wordt de gemeente gesplitst in 4 groepen op basis van het alfabet van de achternaam. Groep 1 zijn de leden waarvan de achternaam begint met de letters A t/m E, groep 2 begint met de letters F t/m K, groep 3 begint met de letters L t/m Q en de 4e groep met de letters R t/m Z.
   
  Voor groep 1 geldt dat zij DV zondagmorgen 15 maart naar de kerk kunnen en groep 2 ‘s-middags. De groepen 3 en 4 kunnen dan op zondag 22 maart . Voor de leden die niet naar de kerk kunnen komen doen we de oproep om thuis met de eigen gemeente mee te luisteren. Er kan ingelogd worden via de website. De capaciteit om thuis mee te luisteren via de website is vergroot. Op de website staat nu een 2e link om mee te luisteren. Het advies is dat de leden A t/m K inloggen op de bovenste link en de leden L t/m Z op de onderste link. Uiteraard kan ook via een scanner meegeluisterd worden. Als leden geen gelegenheid hebben thuis te luisteren kan er ook contact gezocht worden om bij andere leden mee te luisteren. Bij inlogproblemen kunt u met de koster bellen.
   
  De toekomstige ontwikkelingen en de besluiten daarover zullen via de website gecommuniceerd worden. Als u zelf geen internet heeft kunt u zich wellicht door iemand anders laten informeren. Verder zijn tot nader bericht de activiteiten van de vrouwen- en mannenvereniging en Bijbelstudie afgelast. De jongeren activiteiten gaan zolang de scholen open zijn wel door. Ook de kerkelijke bibliotheek is voorlopig gesloten.
   
  Rond het corona-virus heerst veel vrees en angst. Er kan een behoefte zijn om voortdurend geïnformeerd te willen worden over het verloop van de ziekte. Ons past een uitnemender houding, namelijk om op te merken hoe Gods hand hierin is. Dat moge ons in de binnenkamer brengen, smekend om het onderwijs van Gods Woord, door Zijn Geest, Die in al de waarheid leidt en Die zondaren leidt tot Christus, Die gebrokenen van hart geneest (Luk.4:18).
   
  De kerkenraad
   
   


Zuiderkerk
 • Zuiderkerk

  Schoutstraat 1
  4336 HN Middelburg
 • Kerkdiensten

  Zondagmorgen: 9.30u - 11.00u
  Zondagmiddag: 16.00u - 17.30u
 • Contact

  Telefoon: 0118-629589 
  Stuur een bericht