Nieuwsberichten

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de gemeente, kunt u hier de meest recente nieuwsberichten lezen.


 • Gemeenteberichten | 17-3-2023

  vrijdag, 17 maart 2023

  Gemeente,

  Het huwelijk verdient anno 2023 alle aandacht. Meer dan in het verleden is het besef doorgedrongen dat liefde een werkwoord is. Een goed huwelijk (en de voorbereiding hierop) in een turbulente samenleving vraagt om investering in tijd en aandacht. Het is binnen de gemeente onmisbaar om in de prediking, catechese en pastoraat onderwijs te geven over het Bijbels fundament van het huwelijk.

  De vorst der duisternis heeft zijn vurige pijlen gericht op de vernietiging van het huwelijk en het christelijk gezin. Als ambtsbroeders zien we dit in de praktijk om ons heen. We staan als gemeente, als gezin in een geestelijke strijd.

  In deze strijd willen we proberen om handvaten te bieden aan echtparen en aan degenen die toeleven naar hun aanstaande huwelijk. In een viertal avonden gaan we samen door thema’s zoals: relatie en huwelijk, opvoeding in Bijbels licht, communicatie en tijd, omgaan met conflicten en huisgodsdienst enz.

  De insteek voor deze toerusting van (aanstaande) echtparen is duidelijk niet 'probleemoplossend van aard'. We heten daarom alle stellen die toeleven naar het huwelijk, en de jong gehuwden (tot ongeveer 5 jaar) getrouwd in onze gemeente van harte welkom op deze avonden.

  Omdat we toch best veel informatie willen delen, zullen we van tevoren per thema informatie toesturen aan de deelnemers. Op de avond zelf willen we daar dan op voortborduren. De eerste 2 avonden staan gepland op D.V 12 mei en 16 juni, de vervolgavonden hopen we na de zomervakantie te plannen.

  Heb je vragen ? Stel ze gerust.

  Aanmelden via het mail adres: johan.maljaars@solcon.nl

  Johan Maljaars

  Walter van Beek


  Gemeente,

  De Generale Synode heeft afgelopen periode haar vergadering mogen hebben. Ze hebben 5 dagen vergaderd. Wat daar besproken is hebben ze in hoofdlijnen verwoord in een brief gericht aan de catechisanten. Deze brief is de afgelopen week uitgereikt aan de catechisanten. Het is goed dat u hier ook kennis van neemt en daarom hebben we deze brief op de website geplaatst.

  klik hier om de brief te lezen

  De kerkenraad

   


  Beste mensen,

   

  We proberen een dagtocht naar Antwerpen te organiseren bij voldoende belangstelling.

  De opbrengt is bedoelt voor het  nieuwe evangelisatiepunt “ De Schatkamer”.

   

  Via deze link vindt u het programma en bezoekmogelijkheden/ info  en de rondleiding.

  Meld u aan! De prijs zullen we proberen binnen redelijk grenzen te houden.

  Uiteraard afhankelijk van het aantal aan meldingen. Geef het door!

   

  Geeft u op via de onderstaande mailadressen:

  jdekraker@kliksafe.nl  of  peter_proos@solcon.nl

   

   


   

  Beste gemeente,

  Van uit de evangelisatiecommissie is er een opnieuw een nieuwsbrief op de website geplaatst, u leest deze via deze link: nieuwsbrief evangelisatiecommissie Ger. Gem. Middelburg Zuid

  Hieronder ook een uitnodiging voor de opening van 'De Schatkamer'.

  De beheerders

   


   

  Beste gemeente,


  Namens de activiteitencommissie is er een nieuwsbrief op de website geplaatst. U kunt deze lezen via deze link: 
  nieuwsbrief 2023-1 van de activiteitencommissie. 

   

  De beheerders

   


   

  Gemeente,

  Van uit de evangelisatiecommissie is er een opnieuw een nieuwsbrief op de website geplaatst, u leest deze via de onderstaande link:

   

  nieuwsbrief evangelisatiecommissie Ger. Gem. Middelburg Zuid

   

  De beheerder

   


  Bijbelleesplan 2023/2024

  Beste jongeren en ouderen, Beste gemeente,

  We hopen dat u de moeite neemt het onderstaande te lezen.

  Als kerkenraad hebben we tijdens de laatste vergadering in december met elkaar gesproken over het belang van Bijbellezen. Om ons heen wordt Gods Woord op alle mogelijke manieren belachelijk gemaakt, overtreden, vergeten, ter discussie gesteld, dichtgelaten en verdraaid. Dit gebeurt trouwens al heel lang! Het allereerste vraagteken in de Bijbel staat achter een vraag die de duivel stelt! (Genesis 3:1) Als er één plek is waar dat vraagteken iedere keer weer terugkomt is het wel de online wereld. Leestijd wordt verdrongen door schermtijd…

  Voelt u en jij die strijd ook? Ja, het is een strijd! Om uw ziel; niets minder. Daarom willen we u het volgende vragen. Wilt u meedoen om vanaf 1 januari 2023 de Bijbel helemaal te gaan lezen? Er staat sinds enige dagen een Bijbelleesrooster op de website van de kerk (zie voorpagina, of klik HIER), ook liggen er geprinte exemplaren in de hal; u mag die meenemen. Dit Bijbelleesrooster is zo gemaakt, dat je in twee jaar tijd de hele Bijbel leest en de Psalmen en het Nieuwe Testament twee keer. Boven het leesrooster staan enkele afkortingen van Bijbelboeken vertaald, omdat het uit Engeland afkomstig is.

  Het dagelijks lezen van Gods Woord is in deze jachtige tijd gerust een uitdaging te noemen. Maar, bij het woord ‘uitdaging’ denken we misschien aan anderen, omdat u of jijzelf niet zo van de uitdagingen bent. Maar we willen u hartelijk en liefdevol oproepen om het volgende eens te overdenken: U en jij horen bij onze gemeente, ja, u hoort er allemaal bij. We komen samen rondom het Woord van de Heere, elke zondag! Geen coronabeperkingen meer, geen politiecontroles, geen vervolging. Gods Woord mag onbelemmerd gepreekt én gelezen worden! Nu is het wel heel belangrijk hoe we met dit Woord omgaan. Zonder liefde en achting voor het Woord des Heeren gaan we verloren; ontstellende eindeloosheid, geen woorden van zaligheid meer…
  Maar NU is het nog genadetijd. De HEERE zegt: ‘maar op deze zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest en die voor Mijn woord beeft.’ (Jesaja 66:2)

  De vraag om mee te doen met het volgen van het Bijbelleesrooster is bedoeld als aansporing, niet als verplichting. Het is bedoeld als houvast en we hopen dat het de onderlinge band in de gemeente versterkt! Robert Murray M’Cheyne, die onder andere bekend is door het lied ‘Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart’, schreef 180 jaar geleden bij de introductie van het Bijbelleesrooster in zijn gemeente in Schotland het volgende: ‘De zoete band van christelijke liefde en eenheid zal versterkt worden. Christenen hier en elders zullen om dezelfde beloften bidden, treuren over dezelfde zonden, God prijzen met dezelfde liederen en gevoed worden door dezelfde woorden van eeuwig leven.'

  Tijdens de dienst op Nieuwjaarsdag DV. zal onze dominee aandacht besteden aan het bovenstaande.

  We wensen u en onszelf toe dat het Woord van God alles voor ons is door het onmisbare werk van Zijn Heilige Geest.

  Een hartelijke groet,

  Uw kerkenraad


  Geachte gemeente,

  De stijgende energietarieven gaan ook onze gemeente niet voorbij. Per 1 januari 2023 gaan de energietarieven voor de kerk fors omhoog.

  Daarnaast is de isolatiesituatie van de kerkzaal niet optimaal en is er dus ook vrij veel energie nodig om de kerkzaal op temperatuur te brengen.

  Om de energiekosten voor de kerk enigszins te beperken zullen we per 1 januari een lagere omgevingstemperatuur aanhouden in de kerkzaal.

  Stapsgewijs is dit al in gang gezet om de overgang wat geleidelijk te laten verlopen.

  We hopen op uw begrip hiervoor.

   

  Met vriendelijke groet,

  De onderhoudscommissie

   


  Gemeente,
  D.V morgenavond is er een kerst en adventszangavond in onze kerk, voor dengene die thuis meeluisteren is hier alvast het programma te lezen.

  een hartelijke groet,
  de beheerder

  Gemeente,

  De vrouwenvereniging heeft een flyer gemaakt t.b.v de verkoping, u vindt de flyer via deze link.

   

  Groeten,

  de beheerder

   

   


  Beste gemeenteleden,

   

  Het is Adventstijd. Als Evangelisatiecommissie willen we graag een folder laten verspreiden. Deze zullen D.V. zondag 4 december klaarliggen in de hal van de kerk.  Wanneer er een ? op het briefje met de wijkindeling staat, is er voor die wijk nog geen vaste bezorger. Helpt u mee door zo'n wijk mee te nemen, om daar het Evangelie te verspreiden?

  Een speciale oproep voor gemeenteleden die in Oost-Souburg wonen: Wie kan en wil vaste bezorger van een wijk in uw buurt worden? Er wordt 2x per jaar een folder verspreid. Als vaste bezorger krijgt u een tijdje van tevoren hier een email/bericht over. 

  In de wijk Dauwendaele zal een aangepaste folder verspreid worden, met een uitnodiging voor de kerstmaaltijd die we hopen te houden in ons nieuwe ontmoetingscentrum in het winkelcentrum in Dauwendaele. Deze folders graag aankomende week bezorgen. 

  Wilt u deze vorm van Evangelisatie in uw gebed gedenken?

   

  Vriendelijke groeten van de Evangelisatiecommissie

     Beste gemeente,

  Ook dit jaar hopen we op de dankdag een inzamelactie te houden. Dit jaar willen we dat doen voor de Voedselbank Walcheren. Het zal u niet ontgaan zijn dat de nood bij mensen steeds hoger wordt en dat er door steeds meer mensen een beroep gedaan wordt op de voedselbank.

  Tijdens de dankdag heeft u de mogelijkheid houdbare etenswaren in te leveren, daarnaast is het mogelijk een financiële bijdrage te leveren.

  U kunt aan de volgende producten denken:

  - etenswaren in blik
  - pasta's (macaroni, bami, rijst, etc.)
  - sauzen (pot/zakjes mix)
  - broodbeleg (hagelslag, appelstroop, jam, pasta, etc.).
  - pakken sap/fruitdrank
  - houdbare melk

  Let op: graag geen chocola of snoep!

  U kunt de etenswaren voor de dienst in de kratten zetten die daarvoor bestemd zijn.

  Hartelijke groet,
  De leiding -12 JV

   


  Gemeente,

  Vanuit de kerkenraad is er een mededeling geplaats in de beveiligde omgeving van deze website, klik hieronder om de gebruikersnaam en wachtwoord op te geven en de tekst te lezen. 

   

  Tekst Lezen !

  De beheerder


  Beste gemeenteleden,

  Hierbij de tweede nieuwsbrief van onze evangelisatiecommissie met daarin ook een oproep voor vrijwilligers voor de kerstmaaltijd op D.V. 24 december.

  Via deze link kunt u de nieuwsbrief lezen.

  De commissie

   


   Beste gemeenteleden,


  Zoals jullie wellicht weten, worden er nu alweer een jaar lang vluchtelingen opgevangen bij Studio A58 op vrijetijdspark ZEP in Middelburg. Dit is niet ver van onze kerk. Deze mannen zitten vaak maandenlang te wachten op antwoord en op hun familie. Het zou mooi zijn als wij als kerk iets voor hen kunnen doen.

  We zijn op zoek naar mensen die naar de internationale kerkdiensten in Goes willen rijden, taalvrijwilliger willen worden of andere activiteiten willen doen.

  Meld je aan bij Sanne Wisse. App: 0639540463. Mail: sannewisse@hotmail.com


  Beste gemeente,

  Hierbij een uitnodiging voor het zanguurtje t.b.v. de Kerstmaaltijd die de evangelisatiecommissie hoopt te organiseren in december.
  Aansluitend is er de mogelijkheid om kennis te maken met de dominee en zijn vrouw.

  Van harte welkom!

   

   


  7 november 2022


  Gemeente,

  Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u als gemeente op de hoogte houden rondom de realisatie van een ontmoetingsruimte in winkelcentrum Dauwendaele. Klik hier om de brief te lezen.

  In korte tijd is er voor de ontmoetingsruimte in Dauwendaele veel werk verzet. Op verschillende gebieden is er hulp van jong en oud.
  Namens de evangelisatiecommissie willen we iedereen hiervoor hartelijk bedanken!

  De commissie

   
  Gemeente,

  Het is deze week een week van voorbereiding op het te houden Heilig Avondmaal. Daarom is er dinsdagavond om half 8 een gemeenteavond. De dominee hoopt dan een gedeelte uit het formulier voor het Heilig Avondmaal te behandelen. Zeker in een voorbereidingsweek is het belangrijk om hier bij stil te staan, er over na te denken en onszelf biddend te onderzoeken. Daarom de oproep om de gemeenteavond te bezoeken. We wensen u een goede en gezegende voorbereidingsweek toe.

  De kerkenraad

   


  Bijbelstudiegroep Tolle lege.


  Na jaren op vrijdagavond vergaderd te hebben willen we nu voortaan op woensdagavond samenkomen. Aanstaande woensdag 9 november om 19.30 uur gaan we verder vanuit Mattheus 8:28. De volgende avond zal op D.V. 23 november zijn.


  Vanaf +/- 20 jaar bent u / jij hartelijk welkom.

   


  Beste,

  Tijdens de Week van het Leven is er opnieuw aandacht voor betere hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn én voor hun ongeboren kindje. Hieronder de poster.

  poster


   

  2 november 2022


  Dag iedereen,

  hierbij een nieuwsbrief vanuit de activiteitencommissie.