Bidden

Vraag

Ik vraag mezelf de laatste tijd vaak af of God mijn bidden wel hoort? Ik heb al zo lang gebeden en voor mijn gevoel komt het niet verder dan het plafond.


Antwoord

'Gij hoort het gebed, tot U zal alle vlees komen'(Psalm 65:3).
'Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen' (Psalm 147: 9).

Twee teksten vanuit de Bijbel die aangeven dat God het gebed hoort. Toch kan het 'gevoel' zo anders zijn. De Bijbel zegt dat God ons bidden hoort. Hij roept ons zelfs op om te bidden. Denk maar aan de aansporingen: 'Bidt zonder ophouden' (1 Thess. 5: 17). 'Een iegelijk die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt en die klopt dien zal opengedaan worden' (Matth. 7: 8). De Heere belooft te horen. En toch...wat kan het lang duren. En dan lijkt het wel of God het niet hoort. Maar de teksten hier boven bewijzen wat anders. Toch kan het wel een tijd duren voor God verhoort en Hij geeft wat je vraagt. Denk bijvoorbeeld aan de weduwe die naar de rechter ging om te vragen om recht te spreken (zie Lukas 18: 1-8). Maar het leek wel of hij niet wilde horen. Maar iedere keer was ze er weer en bad ze hetzelfde: 'Doe mij recht'. Daarna zegt de Heere Jezus: 'Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen?' (Lukas 18: 7). De Heere belooft hier dat Hij hen zal horen, die bij Hem aanhouden. De Heere kan soms wachten om te kijken of het je wel echt om Hem te doen is. Of je aan blijft houden. Of je door blijft zoeken. En trouwens....heb je verdiend dat de Heere naar jou hoort? Hoe lang heeft Hij al op jou gewacht? Blijf maar liggen aan de genadedeur tot Hij Zelf antwoordt! Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft.
De Heere verhoort niet alle gebeden zoals wij willen. Soms acht de Heere het nodig dat wij iets niet krijgen of iets van ons afgenomen wordt. Waarom? Om ons dichter bij Hem te krijgen. Om ons aan Zijn voeten te brengen. Wat is het een wonder als dat mag gebeuren. Dan krijg je misschien niet waarom je zo vurig gevraagd hebt, maar dan mag je als arme zondaar meer krijgen dan waar je om vroeg: genade! Er blijven veel vragen rondom gebedsverhoring. Op niet alle vragen krijgen we in dit leven antwoord. Gods kinderen zullen de Heere straks danken om de schijnbaar onverhoorde gebeden, omdat de Heere toch het beste met hen voor had. Verwacht het maar van de Heere en bidt dan maar: 'Uw wil geschiedde'. 'Uw wil', zegt de Catechismus, die 'alleen goed is'.