De kerkenraad

Het bestuur van de kerk heet de ‘kerkenraad’. Daarbinnen zijn er drie soorten functies (ambten): een predikant, ouderlingen en diakenen. Onze gemeente is momenteel vacant; ze heeft dus nu geen eigen predikant.
Ouderlingen hebben het opzicht over de gemeente en diakenen zorgen voor de armen en de financiën. Zowel ouderlingen als diakenen worden op een ledenvergadering gekozen en dienen voor drie jaar, waarna ze herkozen kunnen worden. Ze worden in hun ambt bevestigd door een predikant.

Ouderlingen     Diakenen  
L. Janse 1e voorzitter kerkenraad   W.J. Brouwer voorzitter diaconie
M. Wondergem 2e voorzitter kerkenraad   J.H. van Leerdam secretaris
J. Koppejan 1e scriba / 2e penningmeester   A. Francke 1e penningmeester
J.C. Marijs 2e scriba   G.J. Schrijvers  
F. Dieleman     L.C. de Wolf  
I. Heijboer        
P. de Ridder        
G.A. Terlouw  
L.P. Walhout  
Zuiderkerk
  • Zuiderkerk

    Schoutstraat 1
    4336 HN Middelburg
  • Kerkdiensten

    Zondagmorgen: 9.30u - 11.00u
    Zondagmiddag: 16.00u - 17.30u