De kerkenraad

Het bestuur van de kerk heet de ‘kerkenraad’. Daarbinnen zijn er drie soorten functies (ambten): een predikant, ouderlingen en diakenen. 

Ouderlingen hebben het opzicht over de gemeente en diakenen zorgen voor de armen en de financiën. Zowel ouderlingen als diakenen worden op een ledenvergadering gekozen en dienen voor drie jaar, waarna ze herkozen kunnen worden. Ze worden in hun ambt bevestigd door een predikant.
 

Predikant  
Ds. M. Boersma 1e voorzitter kerkenraad
   
Ouderlingen     Diakenen  
G. A. Terlouw 2e voorzitter kerkenraad   W.J. Brouwer voorzitter diaconie
J. Koppejan 1e scriba / 2e penningmeester   J.H. van Leerdam secretaris diaconie
M. Wondergem     A. Francke 1e penningmeester
P. de Ridder     L.C. de Wolf  
L.P. Walhout     W.J. van Beek  
G.J. Schrijvers     G.K. van der Horst  
J. Maljaars 2e scriba      
P. Jobse  
C.J. de Kraker  
Zuiderkerk
 • Zuiderkerk

  Schoutstraat 1
  4336 HN Middelburg
 • Kerkdiensten

  Zondagmorgen: 9.30u - 11.00u
  Zondagmiddag: 16.00u - 17.30u
 • Contact

  Telefoon: 0118-629589