De kerkenraad

Het bestuur van de kerk heet de ‘kerkenraad’. Daarbinnen zijn er drie soorten functies (ambten): een predikant, ouderlingen en diakenen. Onze gemeente is momenteel vacant; ze heeft dus nu geen eigen predikant.
Ouderlingen hebben het opzicht over de gemeente en diakenen zorgen voor de armen en de financiën. Zowel ouderlingen als diakenen worden op een ledenvergadering gekozen en dienen voor drie jaar, waarna ze herkozen kunnen worden. Ze worden in hun ambt bevestigd door een predikant.

Ouderlingen     Diakenen  
G. A. Terlouw 1e voorzitter kerkenraad   W.J. Brouwer voorzitter diaconie
J. Koppejan 1e scriba / 2e penningmeester   J.H. van Leerdam secretaris diaconie
M. Wondergem     A. Francke 1e penningmeester
P. de Ridder     L.C. de Wolf  
L.P. Walhout     W.J. van Beek  
G.J. Schrijvers 2e voorzitter kerkenraad      
J. Maljaars 2e scriba      
P.Jobse  
C.J. de Kraker  
Zuiderkerk
 • Zuiderkerk

  Schoutstraat 1
  4336 HN Middelburg
 • Kerkdiensten

  Zondagmorgen: 9.30u - 11.00u
  Zondagmiddag: 16.00u - 17.30u
 • Contact

  Telefoon: 0118-629589 
  Stuur een bericht