• Verenigingen zuiderkerk
 • Verenigingen zuiderkerk
 • Samen bezig zijn

  Onze verenigingen

  Bent u / ben jij al lid?

 • Samen bezig zijn

  Onze verenigingen

  Bent u / ben jij al lid?

 • Verenigingen

  In onze gemeente zijn diverse verenigingen actief. In de subpagina’s is er meer informatie over te vinden. Voor alle verenigingen geldt dat we het leuk vinden je daar te ontmoeten. Wil je meer informatie? Neem dan even contact op met een van de bestuursleden. De mailadressen staan bij elke vereniging vermeld.
 • Jeugdverenigingen

  Samen als jongeren van de gemeente bezig zijn rondom Gods Woord en elkaar op een ontspannen manier ontmoeten: dat is het doel van de JV-avonden. Waar de verkondiging van Gods Woord tijdens de kerkdiensten juist heel algemeen is en zich richt op zowel jong als oud, is de JV er speciaal voor jullie, als jongeren van 10 t/m 20 jaar uit de gemeente. Vrijdagavond om de week komen we bij elkaar om gezamenlijk te luisteren, na te denken en te praten over de Bijbel en actuele maatschappelijke onderwerpen. Daarnaast is de JV ook bedoeld om ontspannen en/of actief bezig te zijn met andere jongeren van jouw leeftijd uit onze gemeente. Jij komt toch ook gewoon!?
 • Peuterclub ‘Samuël’

  Heerlijk gezellig, samen met andere kinderen spelen, knutselen en luisteren naar verhalen uit de Bijbel! Dat doen we op onze peuterclub ‘Samuël’. Elke donderdagmorgen komen de kleinsten uit de gemeente bij elkaar in een van de kerkzalen, waar dan vaak alles (lees speelgoed) uit de kast wordt gehaald. Zo leren de peuters op jonge leeftijd om met vriendjes en vriendinnetjes te spelen, samen te werken, in een groep bezig te zijn en te luisteren naar Gods Woord.

  Iedere donderdagmorgen verwachten we de kinderen tussen 8.45 uur en 9.00 uur in de kerk. Groep 1 wordt verwacht in de crèche. Groep 2 in de grote zaal. We eindigen om 11.30 uur.
 • Mannenvereniging ‘Berea’

  Zij heeft als eerste doel de kennis van de Bijbel en de belijdenisgeschriften bij haar leden te vermeerderen. Daarnaast wil zij ook de onderlinge band van de leden en binnen de kerkelijke gemeente bevorderen. Dit doet zij door het houden van een bijeenkomst op donderdagavond om de twee weken, waar gedeelten uit de Bijbel of een belijdenisgeschrift centraal staan. De inleidingen worden verzorgd door een van de leden, en twee keer per jaar door een spreker.

 • Vrouwenvereniging ‘Hadassa’

  De vrouwenvereniging komt eens in de twee weken op woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur (met tussendoor koffiepauze) om gezamenlijk te luisteren, na te denken en te praten over de Bijbel en actuele maatschappelijke onderwerpen. Komt u/kom jij ook? Hartelijk welkom om eens een avond bij te wonen! 
Zuiderkerk
 • Zuiderkerk

  Schoutstraat 1
  4336 HN Middelburg
 • Kerkdiensten

  Zondagmorgen: 9.30u - 11.00u
  Zondagmiddag: 16.00u - 17.30u