Over JV +14 ‘Sola Gratia’

Wie zijn wij?
- Deze vereniging is er voor jongeren van 14 t/m 16 jaar, die op het voortgezet onderwijs zitten.
Wat doen wij?
- Samen proberen we meer te leren van de Bijbel. Dit doen we door Bijbelse, historische en actuele onderwerpen met elkaar te bespreken.
- Wij komen eens in de 14 dagen op vrijdagavond in een van de kerkzalen bij elkaar. Naast bezinning is er meestal ook een andere ontspannende activiteit.
- We beginnen om 19.30 uur en eindigen ca. 21.30 uur.

 • Onno en Els Schot
 • Izak en Lianne Goedbloed
 • Elize Verheij
 • Jonathan Peene

 • Start seizoen 2016-2017

  De eerste JV-avond van het seizoen is inmiddels alweer geweest. Na een periode van vakantie was het fijn om elkaar weer te ontmoeten op de JV. Ook waren er een aantal nieuwe gezichten: welkom! We hopen dat we met elkaar een goed, maar bovenal gezegend seizoen mogen hebben.
   
  Voor de pauze hebben we nagedacht over ‘Bidden’. Wat is bidden? Waarom bidden? Wat bidden? Worden gebeden verhoord?
  Saulus van Tarsen was voor zijn bekering een farizeeër. Hij kon prachtig bidden. Daar raakte iedereen die het hoorde van onder de indruk en hij was er zelf ook heel tevreden mee, want hij nam een heel vooraanstaande plaats in het godsdienstig leven in.
  Maar toen hij die levende ontmoeting met God  had en daar geveld werd op de weg naar Damascus en Ananias niet naar hem toe durfde omdat hij zo’n wolf was, toen hoefde de Heere maar één ding te zeggen: ‘Zie, hij bidt.’
  Hij had daarvoor eigenlijk nooit echt gebeden. Althans, niet voor God. Maar toen hij in de nood van zijn ziel tot God bad zei de Heere ‘Zie, hij bidt.’ Voor een biddend mens hoef je niet bang te zijn. Een biddend mens doet geen mens kwaad.
  ‘Uw wil geschiede.’ Als dat in je gebed is, wordt dat altijd verhoord. Om een voorbeeld te noemen: Paulus was had de hemelse vreugde mogen ervaren. Hij kon er niet over spreken. Menselijke woorden schoten tekort en toen moest hij als het ware naar de poort van de hel. De satan sloeg hem met vuisten. We horen Paulus dan zeggen: ‘Maar ik heb de Heere driemaal gebeden.’ De kanttekening zegt dat dit ook kan betekenen: ‘Ik heb de Heere veel gebeden.’ ‘Heere, neem weg! Zo kan ik niet werken. Zo kan ik niet preken! Die engel des satans slaat mij neer. Neem het toch weg.’ Maar de Heere zei: ‘Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.’
  God antwoordde. De Heere hoorde. De Heere verhoort altijd het gebed dat Jezus Zijn kinderen in het hart graveert: 'Uw wil geschiedde.' Dan worden we het met de Heere eens, ook al gaat Hij een andere weg dan wij eerst dachten. Onze eigen wil wordt dan overwonnen door Zijn wil.
   
  Na de pauze zijn we naar het strand/de boulevard geweest. Het was een heerlijke avond om een eind te wandelen! Gelukkig was de Chinees nog open voor een ijsje... We kunnen terugzien op een fijne avond.
   
  Groetjes van alle jongeren ee de leidinggevenden van de +14

Zuiderkerk
 • Zuiderkerk

  Schoutstraat 1
  4336 HN Middelburg
 • Kerkdiensten

  Zondagmorgen: 9.30u - 11.00u
  Zondagmiddag: 16.00u - 17.30u
 • Contact

  Telefoon: 0118-629589