Mannenvereniging ‘Berea’

Zij heeft als eerste doel de kennis van de Bijbel en de belijdenisgeschriften bij haar leden te vermeerderen. Daarnaast wil zij ook de onderlinge band van de leden en binnen de kerkelijke gemeente bevorderen. Dit doet zij door het houden van een bijeenkomst op donderdagavond om de twee weken, waar gedeelten uit de Bijbel of een belijdenisgeschrift centraal staan. De inleidingen worden verzorgd door een van de leden, en twee keer per jaar door een spreker.


 • Oprichting

  De mannenvereniging ‘Middelburg-Zuid’ is opgericht in het jaar 2015.
  Als eerste doel heeft zij het vermeerderen van de kennis van de Bijbel en de belijdenisgeschriften bij haar leden.
  Daarnaast wil zij ook de onderlinge band van de leden en binnen de kerkelijke gemeente bevorderen. Dit doet zij door om de twee weken op donderdagavond een bijeenkomst te houden, waar gedeelten uit de Bijbel of een belijdenisgeschrift centraal staan. De inleidingen worden meestal door een van de leden gehouden, en twee keer per jaar door een spreker. We begonnen met een kleine groep van ongeveer 13 personen en we hopen dat deze groep verder mag uitgroeien.

  Om u/jij een beeld te geven hoe het er aan toe gaat, volgt hier een overzicht van een avond:
  De voorzitter opent met Schriftlezing en gebed, geeft een Psalm op en leest een meditatie.
  Nadat de secretaris wat huishoudelijke zaken (notulen, ingekomen stukken) onder de aandacht heeft gebracht, volgt de inleiding over een Schriftgedeelte of dogmatisch onderwerp.
  We houden pauze en vervolgens praten we over de inleiding na aan de hand van vragen uit de vergadering. Na het bespreken en de rondvraag wordt met gezang en gebed afgesloten.

  Het wordt door de leden als zeer waardevol ervaren om zo met elkaar in onderlinge verbondenheid rondom het Woord bezig te zijn; Gods zegen wordt ervaren!

  ‘Onderzoekt de Schriften….en die zijn het die van Mij getuigen’ (Johannes 5:39).
  ‘Zoekt in het boek des HEEREN en leest’ (Jesaja 34:16a).

  Kom gerust eens een (paar) keer langs!

  Contactpersoon
  dhr. G.J. Schrijvers

Zuiderkerk
 • Zuiderkerk

  Schoutstraat 1
  4336 HN Middelburg
 • Kerkdiensten

  Zondagmorgen: 9.30u - 11.00u
  Zondagmiddag: 16.00u - 17.30u